Nosaukums ar pleķīšiem.jpg

47  vingrinājumi apzinātības vairošanai

Kas ir apzinātība?

zaļais plankums3.jpg

 Apzinātība nozīmē būt klātesošam šajā brīdī – pievēršot uzmanību savām domām, ķermeņa sajūtām, emocijām, kā arī videi ap sevi ar labvēlīgu, nevērtējošu attieksmi un zinātkāri. Apzinātība ir prakse un vingrināšanās. Galvenās apzinātības tēmas – elpas, ķermeņa, skaņu, emociju un domu, kā arī  pateicību, dāsnumu, laipnību un rūpes – var praktizēt viegli, caur spēli.

Ko var iemācīties praktizējot?

sarkanais plankums_edited.jpg

Vingrinoties var iemācīties koncentrēt un apzināti vadīt savu uzmanību, pamanīt un novērot savas domas, emocijas un ķermeņa sajūtas, tādējādi  mazinot stresu, regulēt emocijas, kā arī pieņemt izsvērtus un saprātīgus lēmumus. Apzinātība vingrina prasmi būt tagadnē. Tās ir ļoti nozīmīgas prasmes gan pieaugušajiem, gan bērniem. Laika gaitā praktizējot kopā ar bērniem, esmu šajās kartītēs apkopojusi vingrinājumus, ar kuru palīdzību iespējams vairot apzinātību patīkamā, brīvā veidā. Daļai vingrinājumu pievienoti video demonstrējumi. 

Kam piemērotas kartītes?

Spēles domātas bērniem no 4–10 gadiem spēlēšanai klasē vai bērnu grupā. Spēli vada pieaugušais, piemēram, skolotājs, psihologs, terapeits vai vecāki. Tās var viegli pielāgot vecākiem bērniem, kā arī spēlēšanai individuāli – pieaugušais un bērns. 

zilais plankums.jpg

Kas ir apzinātība?

zaļais plankums3.jpg

 Apzinātība nozīmē būt klātesošam šajā brīdī – pievēršot uzmanību savām domām, ķermeņa sajūtām, emocijām, kā arī videi ap sevi ar labvēlīgu, nevērtējošu attieksmi un zinātkāri. Apzinātība ir prakse un vingrināšanās. Galvenās apzinātības tēmas – elpas, ķermeņa, skaņu, emociju un domu, kā arī  pateicību, dāsnumu, laipnību un rūpes – var praktizēt viegli, caur spēli.

Ko var iemācīties praktizējot?

sarkanais plankums_edited.jpg

Vingrinoties var iemācīties koncentrēt un apzināti vadīt savu uzmanību, pamanīt un novērot savas domas, emocijas un ķermeņa sajūtas, tādējādi  mazinot stresu, regulēt emocijas, kā arī pieņemt izsvērtus un saprātīgus lēmumus. Apzinātība vingrina prasmi būt tagadnē. Tās ir ļoti nozīmīgas prasmes gan pieaugušajiem, gan bērniem. Laika gaitā praktizējot kopā ar bērniem, esmu šajās kartītēs apkopojusi vingrinājumus, ar kuru palīdzību iespējams vairot apzinātību patīkamā, brīvā veidā. Daļai vingrinājumu pievienoti video demonstrējumi. 

Kam piemērotas kartītes?

Spēles domātas bērniem no 4–10 gadiem spēlēšanai klasē vai bērnu grupā. Spēli vada pieaugušais, piemēram, skolotājs, psihologs, terapeits vai vecāki. Tās var viegli pielāgot vecākiem bērniem, kā arī spēlēšanai individuāli – pieaugušais un bērns. 

zilais plankums.jpg

Kur iegādāties kartītes?

brūnais plankums.jpg

Kartītes nopērkamas jebkurā izdevniecības "Zvaigzne" grāmatnīcā un internetā.

Juris Rubenis bilde.jpeg

Ineses Strantes oriģināli veidotā darba galvenā vērtība slēpjas prasmē ievadīt apzinātības meditācijā ar vieglumu.

Mūsdienās par apzinātības meditāciju runā daudzi. Nereti bez jebkādas personiskās pieredzes,  vienkārši atkārtojot grāmatās izlasīto.

Kontemplācijas skolotāja Inese Strante šeit izmantojusi ne tikai savu ilggadīgo pieredzi Klusuma skolā, bet ļāvusi iesaistīties un izpausties visām savām radošajām prasmēm. Tāpēc viņas darbs ir tik patiess, svaigs un uzrunājošs. Un, - ne tikai bērniem.

 

 

Juris Rubenis, Integrālās izglītības institūta direktors

dari pretējo 2.jpg

Dari pretējo

Mēs vingrinām uzmanību un darām pretējo. Mēs novērojam atšķirību, kā grib rīkoties prāts un ko dara ķermenis. 

sarkanais planuks2.jpg

Dzīvnieku elpas

Mēs iztēlojamies, kā elpo dažādi dzīvnieki – trusis, čūska, suns un citi. Mēs novērojam, kā elpošana maina pašsajūtu: reizēm nomierina, reizēm satrauc, reizēm iedod enerģiju.

vējazvans.jpg

Padod, cik klusu vien vari

Mēs padodam cits citam vēja zvanu. Vispirms to ieskandinām, ieklausāmies un tad, cik vien klusu un mierīgi spējam, padodam blakus esošajam dalībniekam.

zilais plankums.jpg

Lielā bilde

Mēs iztēlojamies, kā būtu atminēt objektu, ja nāktos aizvērt acis un pieskarties tikai vienai tā daļai. Mēs mācāmies, ka tas, kam ticam, ir atkarīgs no tā, ko zinām.

Lielā bilde.jpg

Interesanti, daudzveidīgi, interaktīvi un tiešām brīnišķīgi apzinātības vingrinājumi dažādu vecumu bērniem apkopoti vienkopus - spēļu kartītēs, kas dod skaidras instrukcijas kā un kas ir darāms. Apkopotās spēles balstās apzinātības prakses metodoloģijā un ietver pamata prasmju attīstību - gan uzmanības koncentrēšanu, gan ķermeņa un psihes mijiedarbības izpēti, gan laipnas un labvēlīgas attieksmes attīstīšanu. Te ir viss būtiskais, ko iever apzinātības prakses treniņš - elpas vērošana, pēdu sajušana, rozīnes ēšana, laba vēlēšana sev un citiem, pateicību izteikšana un atļaušana kļūdīties - brīnišķīga sevis un pasaules piedzīvošanas iespēja! Aprakstītās spēles atspoguļo Ineses Strantes pieredzi daudzus gadus strādājot ar apzinātības mācīšanu bērniem un pedagogiem. Tās būs saistošas bērnu auditorijai, jo ietver izpratni un pieredzi darbā ar bērniem, un tās ir metodoloģiski prasmīgi izveidotas, lai būtu labs  palīgs gan vecākiem, gan pedagogiem un citiem profesionāļiem, kas strādā ar bērniem individuāli un grupās. 

 

 

Indra Majore – Dūšele, klīniskā psiholoģe, apzinātības pasniedzēja 

Dūšele bilde.jpeg

Aizvelc rāvējslēdzēju zzzzzip!!

Mēs iztēlojamies, ka pāri ķermenim iet rāvējslēdzējs, kas palīdz sēdēt taisni un stalti.

Rāvējslēdzējs.jpg
brūnais plankums2.jpg
notis.jpg
Bungas.jpg

Izpurini sevi

Klausoties bungu ritmā, mēs izpurinām ķermeni, lai to sajustu, atbrīvotu no saspringuma un labāk koncentrētos.

Punktiņi.jpg

Atklāj savas elpas enkuru

Mēs pievēršam uzmanību elpošanai, kur to vislabāk sajūtam: pie deguna, krūšu daļā vai vēderā. Tas palīdz atslābināties un koncentrēties uz šo brīdi.

Acis ciet.jpg
Orandžs plankums1.jpg

Pilnais trauks

Strādājot komandā un pievēršot uzmanību tam, ko darām, mēs padosim cits citam trauku ar ūdeni, neizlejot ne lāsītes. Vispirms padosim, turot acis atvērtas, bet pēc tam – ar aizvērtām acīm.

Acis vaļā.jpg

Ineses Strantes ideja par spēļu kartītēm bērniem ir lieliska! Būtiskākos atslēgas vārdus autore jau ir iezīmējusi spēles ievadā: atgādiniet bērniem, ka nav pareizu vai nepareizu veidu, kā justies un rosiniet bērnu zinātkāri. Kartītes soli pa solim vienkāršā, asprātīgā un poētiskā, vienlaikus mērķtiecīgā veidā vada bērnus apzinātības pasaulē. Mēs domājam, ka kartītes var tikpat labi izmantot arī vingrinājumos pieaugušajiem un to noteikti darīsim retrītos un meditācijas sesijās.  

 

Mūsu kartītes favorītes ir: 

Ingai – "Pa vienam kumosam" mēs ēdam lēnām pa vienam kumosam lai izbaudītu un novērtētu mirkli. Tik vienkāršs vingrinājums, bet ar tik dziļu jēgu! 

Ilmāram – "Skatīšanās zvaigznēs" mēs atslābināmies un skatāmies naksnīgajās debesīs, lai vērotu, kas šajā brīdī notiek. Skatīšanās zvaigznēs tādējādi iegūst pavisam jaunu jēgu! 

Izmēģiniet arī jūs šos vingrinājumus ar saviem bērniem un mazbērniem! Mēs noteikti tā darīsim! 

 

 

Inga un Ilmārs Latkovski, sertificēti kontemplācijas skolotāji 

Inga Latkovska.png
Ilmārs Latkovskis.png
sarkanais plankums.jpg

Balonelpa

Mēs praktizējam koncentrēšanos, lēni kustinot rokas augšup un lejup vai uz priekšu un atpakaļ un saskaņojot savas kustības ar citiem.

Gan pīle, gan trusis

Punktiņi.jpg

Mēs vērīgi aplūkojam ilustrāciju, kas izskatās gan pēc pīles, gan truša, lai labāk saprastu, ka viens un tas pats objekts var izskatīties pēc vairākām lietām.

Piecupirkstu.jpg

Piecu pirkstu elpa

Mēs sinhronizējam savu ieelpu un izelpu ar rokas kustību, apvelkot savu plaukstu ar rādītājpirkstu, lai koncentrētos un norimtu. 

Izgaistošā skaņa

Mēs vērīgi ieklausāmies, kā skaņa izgaist, lai būtu vieglāk relaksēties un koncentrēties.

izgaistošā skaņa.jpg

Apzinātiība ir viena no būtiskākajām, ja ne pati būtiskākā iemaņa ikviena cilvēka izaugsmē, attīstībā un dzīvē vispār. Tā ir tik būtiska, ka var uzdrošināties teikt, ka mēs esam patiesi cilvēki tik lielā mērā, cik esam apzināti.

Apzinātības prasmju un iemaņu attīstībai ir piemērots jebkurš vecums, bet, protams, jo agrāk to sākam, jo vieglāk tas padosies un būs labāks rezultāts. Tāpēc ir patiess prieks par to, ka ir pieejamas šādas spēļu kartītes, kas ar dažādu vingrinājumu un rotaļu palīdzību veicina apzinātības apgūšanu jau no mazām dienām. 

 

Ansis Jurģis Stabiņģis, psihoterapeits, apzinātības skolotājs

ansis-jurgis-stabingis.jpeg

Es esmu šeit

notis1.jpg

Apstājamies jebkurā brīdī un ieklausāmies klusumā, sajūtam savu elpu un apzināmies šo mirkli, sakot: ”Es esmu šeit!”

Prāta trauks

zvaigznītes.jpg

Mēs sakratām spīgulīšu trauku, lai saprastu saikni starp to, kas notiek mūsu prātā un ķermenī.

prāta trauks.jpg
DGR_7683.jpg

Inese Strante

Lassalle-Kontemplationschule via integralis (Šveice) autorizēta kontemplācijas skolotāja

Tell your visitors your story. Add catchy text to describe what you do, and what you have to offer. The right words can inspire and intrigue your audience, so they’re ready to take action on your site. To start telling your story, double click or click Edit Text.