IMG_5440.JPG

APZINĀTĪBA UN TĀS PASNIEGŠANA UN IZMANTOŠANAS METODES MĀCĪBU IESTĀDĒ

PROGRAMMA TIEK ĪSTENOTA DAĻĒJI TIEŠSAISTĒ

Pedagogu profesionālās pilnveides programma,
saskaņojums Nr. RIMC-19-072.

Daļējas tiešsaistes programmas apraksts

Daļējas tiešsaistes programma ir īpaši veidota, lai nodrošinātu, ne tikai maksimālu daudzumu teorētiskas un praktiskas informācijas, bet arī ciešu līdzgaitniecību visiem programmas dalībniekiem. Programmā būs gan audiolekcijas, praktisko nodarbību videodemostrējumi, praktiski uzdevumi, kā arī regulāras tikšanās tiešsaistē mazās grupās, kur tiks pārrunāta gan pieredze pildot praktiskos uzdevumus, gan jautājumi, kas radušies klausoties lekciju materiālu gan kopīgas apzinātības prakses. Šīs programmas ietvaros paredzētas arī trīs pilnas dienas praktiski semināri klātienē.  

Kursa saturs

Kursā tiek apgūta pasaulē populārākā apzinātības pasniegšanas metodika bērniem un pusaudžiem – Mindful Schools (ASV) izstrādātais “Mindfulness Curriculum” nodarbību plāns un metodes. Šajās metodēs ir integrēti Montesori pedagoģijā sakņoti klusuma vingrinājumi.

Kursā tiek apskatītas arī apzinātas pedagoģijas un apzinātības prakses izmantošanas tēmas. Programmas apjoms: 72 stundas.

Pabeidzot kursu, dalībnieks saņem Klusuma skolas apliecību. Dalībnieks iegūs konkrētu nodarbību plānu ar 16 tēmām (par ķermeni, elpas nozīmi, emocijām, domu pamanīšanu, sirdsapzinātību, dāsnumu, pateicību u.c.) , darba lapas, daudz un dažādus apzinātības vingrinājumus.  

Ja vēlaties piedalīties

1. Reģistrējies kursam, aizpildot pieteikuma anketu.

2. Apmaksājiet pirmo dalības maksājumu.

(Informāciju par to saņemsiet uz e-pastu pēc reģistrācijas)

3. Jūs tiksiet iekļauti mācību grupā un saņemsiet visu informāciju par pirmo, ievada semināru, kurš norisināsies tiešsaistē 2021. gada 10. janvārī, kā arī par mācību platformas izmantošanu.

4. Visi tiešsaistes programmas materiāli un ieraksti paliks jūsu rīcībā 2 gadus pēc kursa absolvēšanas.

5. Programmas noslēgumā piedāvāsim profesionālās pilnveides kursa sertifikātu

Kā notiks mācības?

Programmā paredzēti 9 moduļi, no kuriem katrs tiks īstenots vienu mēnesi. Moduļa apguve ietvers iepazīšanos ar filmēto saturu un citiem moduļa materiāliem, kā arī ikmēneša - 1,5h garas tikšanās tiešsaistē (zoom) ar pasniedzējiem un mācību grupas biedriem, lai pārrunātu moduļos apskatītās tēmas, kā arī pieredzi praktizējot apzinātības vingrinājumus ar bērniem. Papildus kursā paredzētas iknedēļas tikšanās ar pasniedzējiem un programmas dalībniekiem kopīgām apzinātības praksēm un meditācijai.


Programmā paredzētas arī trīs pilnas dienas semināri klātienē

(Norises vieta Rīga, Centrs cilvēka izaugsmei “Torņakalns”):
Klātienes semināru datumi tiks precizēti līdz 2021. g. martam.

Finansējums

Mācības tiks finansētas no izglītojamo līdzekļiem.

Mācību maksa par visu 9 moduļu  programmu:  495,00 EUR.

Maksājumus iespējams veikt pa daļām:

1. Reģistrējoties programmai EUR 165.00

2. Līdz 10.01.2021  - EUR 165.00

3. Līdz 04.06.2021 - EUR 165.00

 

​​Programmas vadītāji 

Ivo Strante, Apzinātības skolotājs, “Mindful Schools Certification program”, Mindful Educator Essentials sertifikāts (Mindful Schools, ASV)  diplomēts kontemplācijas/meditācijas skolotājs (Lassalle Kontemplationsschule Via integralis, Šveice), Maģistra programma “Dažādības pedagoģiskie risinājumi” Latvijas Universitāte. 


Inese Strante, Montesori pedagoģe (“Praktiskā Montesori pedagoģija”),  kontemplācijas/meditācijas skolotāju programmas dalībniece (Lassalle Kontemplationsschule Via integralis, Šveice).

Programmas organizators

Biedrība “Klusuma skola”,  www.klusumaskola.lv, facebook.com/KlusumaSkola/

“Klusuma skolas” pieaugušo neformālās izglītības iestāde (Mācību iestādes reģ.nr. 4380802258)

Programmas apraksts un tēmas

Vissvarīgākais pedagoģijā ir spēja iemiesot to, ko mācām un sagaidām no bērniem. Ja vēlamies, lai bērni būtu uzmanīgi un vērīgi, vispirms pašiem jātiecas tādiem kļūt. Ja sagaidām no bērniem nobriedušākas reakcijas uz emocijām, pašiem jākļūst emocionāli stabilākiem.

Mācot bērnus pieklust un “atrast” sevi, savas domas, emocijas, ķermeņa izjūtas, mums pašiem jāmācās izturēt klusumu, spēt sastapt un būt kopā tikai ar sevi. Tādēļ šajā kursā dosimies kopīgā ceļojumā pretī sev – klusumā meklēsim savu īpašo ceļu, kā kļūt par Skolotāju. Izzināsim apzinātības nozīmi savā dzīvē, meklēsim savu “ēnu”, atklāsim dziļumievainojumus, iedziļināsimies evolucionārajā psiholoģijā un pētīsim “deviņus dvēseles uzdevumus”.

Praktizēsim klusumu un meditāciju.

Provizoriskas mācību plāns

 

1. modulis (janvāris)

Lekcija: Ievads. Apzinātība. Apzināta pieaugušā loma bērna garīgajā attīstībā.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Apzinātība: apzināts ķermenis, klausīšanās.

Prakse: Meditācija 

 

2. modulis (februāris)

Lekcija: Apziņas attīstība. Kens Vilbers, AQAL karte.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Elpa, sava pamata atrašana.

Sirdsapzinātība: labo domu sūtīšana.

Prakse: Meditācija 

3. modulis (marts)

Lekcija: “Ēna” un darbs ar to. Dziļumievainojumi.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Ķermeņa apzināšanās.

Apzināta elpa – šī mirkļa enkurs.

Prakse: Meditācija 

 

4. modulis (aprīlis)

Lekcija: Evolucionārā psiholoģija. Kaislības un dziņas. “Deviņi dvēseles uzdevumi”.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Sirdsapzinātība: dāsnums.

Apzinātība: domas.

Prakse: Meditācija 

5. modulis (maijs)

Lekcija: Audzināšana bērnu smadzeņu attīstības kontekstā. Dr. Daniels J. Siegels.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Apzinātība: apzināta skatīšanās, vērošana.

Sirdsapzinātība: laipnība un rūpes par citiem.

Prakse: Meditācija 

6. modulis klātienē (jūnijs)

Kontemnplācijas diena 

 

7. modulis (augusts)

Lekcija:  Darbs ar bērniem dažādās vecuma grupās.

Darbs ar pretestību. Formāla/neformāla apzinātības prakse. 

​10 komunikācijas principi klasē

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Emocijas. Telpa starp emociju un reakciju uz to.

Lēna, apzināta kustība.

Prakse: Meditācija 

 

8. modulis (septembris)

Lekcija: Praktisks seminārs.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Sirdsapzinātība: pateicība, fokuss uz labo.

Apzināta iešana. Meditācija ejot. 

Apzinātība bērnu ikdienā. Apzināta ēšana.

Apzinātības spēles un rotaļas.

Prakse: Meditācija 

 

9. modulis klātienē (oktobris)

Noslēguma prezentācijas. Izlaidums.

Dalīties:

69407.png
whatsapp.png
facebookMess.png