IMG_5440.JPG

APZINĀTĪBA UN TĀS PASNIEGŠANA UN IZMANTOŠANAS METODES MĀCĪBU IESTĀDĒ
PROGRAMMA TIEK ĪSTENOTA ATTĀLINĀTI

Pedagogu profesionālās pilnveides programma,
saskaņojums Nr. RIMC-19-072.

Šobrīd iespējams reģistrēties uz kursu, kas sāksies 2023. gada janvārī.

Attālinātas programmas apraksts

Šī programma ir īpaši veidota, lai nodrošinātu ne tikai maksimālu daudzumu teorētiskas un praktiskas informācijas, bet arī ciešu līdzgaitniecību visiem programmas dalībniekiem. Programmā būs gan audiolekcijas, praktisko nodarbību videodemostrējumi, praktiski uzdevumi, gan arī regulāras tikšanās tiešsaistē nelielās grupās, kur tiks pārrunāta gan pieredze, pildot praktiskos uzdevumus, gan jautājumi, kas radušies, klausoties lekciju materiālu, gan kopīgi praktizēta apzinātība. Šīs programmas ietvaros paredzēti arī trīs pilnas dienas praktiski semināri zoom tiešsaistē.  

Kursa saturs

Kursā tiek apgūta pasaulē populārākā apzinātības pasniegšanas metodika bērniem un pusaudžiem – Mindful Schools (ASV) izstrādātais “Mindfulness Curriculum” nodarbību plāns un metodes. Šajās metodēs ir integrēti Montesori pedagoģijā sakņoti klusuma vingrinājumi.

Kursā tiek apskatītas arī apzinātas pedagoģijas un apzinātības prakses izmantošanas tēmas. Programmas apjoms: 72 stundas.

Pabeidzot kursu, dalībnieks saņem Klusuma skolas apliecību. Dalībnieks iegūs konkrētu nodarbību plānu ar 16 tēmām (par ķermeni, elpas nozīmi, emocijām, domu pamanīšanu, sirdsapzinātību, dāsnumu, pateicību u.c.), darba lapas, daudz un dažādus apzinātības vingrinājumus.  

Ja vēlaties piedalīties

1. Reģistrējieties kursam, aizpildot pieteikuma anketu.

2. Apmaksājiet pirmo dalības maksājumu.

3. Jūs tiksiet iekļauti mācību grupā un saņemsiet visu informāciju par tālākajiem soļiem, par pirmo – ievada – semināru, kā arī par mācību platformas izmantošanu.

4. Visi tiešsaistes programmas materiāli un ieraksti paliks jūsu rīcībā 2 gadus pēc kursa absolvēšanas.

5. Programmas noslēgumā saņemsiet profesionālās pilnveides kursa sertifikātu ar programmas apjomu 72 h.

Kā notiks mācības?

1. Programma ir sadalīta 9 moduļos, no kuriem katrs tiks īstenots vienu mēnesi. Moduļa apguve ietvers iepazīšanos ar audio, video  un citiem materiāliem, kas atrodas platformā. Moduļus dalībnieks apgūst sev vēlamā laikā mēneša ietvarā.

2. Divu stundu tiešsaistes (Zoom) tikšanās 1 reizi mēnesī mazajās studiju grupās. Tas nozīmē, ka dalībniekiem, uzsākot mācību programmu, tiks piedāvāti vairāki laiki un dienas, kad jāsatiekas ar pasniedzējiem un mācību grupas biedriem, lai pārrunātu moduļos apskatītās tēmas, kā arī pieredzi, praktizējot apzinātības vingrinājumus ar bērniem.

3. Tiešsaistes prakses zvans. Reizi mēnesī satiekamies uz 1 stundu un visi kopā praktizējam kādu konkrētu apzinātības praksi un meditāciju.

4. Programmā paredzētas arī trīs pilnas dienas semināri Zoom tiešsaistē.
Tiešsaistes semināru datumi 29. janvāris, 9. jūnijs un 29. oktobris.

Finansējums

Mācības tiks finansētas no izglītojamo līdzekļiem.

Mācību maksa par visu 9 moduļu  programmu:  495,00 EUR.

 

Maksājumus iespējams veikt pa daļām.

1. Reģistrējoties programmai EUR 55.00

2. Uzsākot mācības programmā  - EUR 165.00

3. Trīs mēnešu laikā pēc programmas uzsākšanas – EUR 165.00

4. Sešu mēnešu laikā pēc programmas uzsākšanas - EUR 110.00

 

​​Programmas vadītāji

Ivo Strante, apzinātības skolotājs, “Mindful Schools Certification program”, Mindful Educator Essentials sertifikāts (Mindful Schools, ASV)  diplomēts kontemplācijas/meditācijas skolotājs (Lassalle Kontemplationsschule Via integralis, Šveice), Maģistra programma “Dažādības pedagoģiskie risinājumi” Latvijas Universitāte.


Inese Strante, Klusuma skolas vadītāja, Montesori pedagoģe (“Praktiskā Montesori pedagoģija”),  diplomēta kontemplācijas/meditācijas skolotāja (Lassalle Kontemplationsschule Via integralis, Šveice).

Programmas organizators

Biedrība “Klusuma skola”,  www.klusumaskola.lv, facebook.com/KlusumaSkola/

“Klusuma skolas” pieaugušo neformālās izglītības iestāde (Mācību iestādes reģ.nr. 4380802258).

Programmas apraksts un tēmas

Vissvarīgākais pedagoģijā ir spēja iemiesot to, ko mācām un sagaidām no bērniem. Ja vēlamies, lai bērni būtu uzmanīgi un vērīgi, vispirms pašiem jātiecas tādiem kļūt. Ja sagaidām no bērniem nobriedušākas reakcijas uz emocijām, pašiem jākļūst emocionāli stabilākiem.

Mācot bērnus pieklust un “atrast” sevi, savas domas, emocijas, ķermeņa izjūtas, mums pašiem jāmācās izturēt klusumu, spēt sastapt un būt kopā tikai ar sevi. Tādēļ šajā kursā dosimies kopīgā ceļojumā pretī sev – klusumā meklēsim savu īpašo ceļu, kā kļūt par Skolotāju. Izzināsim apzinātības nozīmi savā dzīvē, meklēsim savu “ēnu”, atklāsim dziļumievainojumus, iedziļināsimies evolucionārajā psiholoģijā un pētīsim “deviņus dvēseles uzdevumus”.

Praktizēsim klusumu un meditāciju.

Provizorisks mācību plāns

 

1. modulis tiešsaistē

Lekcija: Ievads. Apzinātība. Apzināta pieaugušā loma bērna garīgajā attīstībā.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Apzinātība: apzināts ķermenis, klausīšanās.

Prakse: Meditācija

 

2. modulis

Lekcija: Apziņas attīstība. Kens Vilbers, AQAL karte.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Elpa, sava pamata atrašana.

Sirdsapzinātība: labo domu sūtīšana.

Prakse: Meditācija

3. modulis

Lekcija: “Ēna” un darbs ar to. Dziļumievainojumi.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Ķermeņa apzināšanās.

Apzināta elpa – šī mirkļa enkurs.

Prakse: Meditācija

 

4. modulis

Lekcija: Evolucionārā psiholoģija. Kaislības un dziņas. “Deviņi dvēseles uzdevumi”.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Sirdsapzinātība: dāsnums.

Apzinātība: domas.

Prakse: Meditācija

5. modulis

Lekcija: Audzināšana bērnu smadzeņu attīstības kontekstā. Dr. Daniels J. Siegels.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Apzinātība: apzināta skatīšanās, vērošana.

Sirdsapzinātība: laipnība un rūpes par citiem.

Prakse: Meditācija

6. modulis tiešsaistē

Kontemplācijas diena

7. modulis

Lekcija: Darbs ar bērniem dažādās vecuma grupās.

Darbs ar pretestību. Formāla/neformāla apzinātības prakse.

​10 komunikācijas principi klasē.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Emocijas. Telpa starp emociju un reakciju uz to.

Lēna, apzināta kustība.

Prakse: Meditācija

8. modulis

Lekcija: Praktisks seminārs.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Sirdsapzinātība: pateicība, fokuss uz labo.

Apzināta iešana. Meditācija ejot.

Apzinātība bērnu ikdienā. Apzināta ēšana.

Apzinātības spēles un rotaļas.

Prakse: Meditācija

9. modulis tiešsaistē

Noslēguma prezentācijas. Izlaidums.

Dalīties:

69407.png
whatsapp.png
facebookMess.png