top of page

Apzinātības un meditācijas nodarbības “Klusuma Skolas” tiešsaistes klasē.

2020. g.

septembris

Interešu izglītības nodarbības tiešsaistē. Vienu reizi nedēļā.

Bērniem (7 - 10 g.v.) 12 bērnu grupa, pusaudžiem (11-14 g.v.) 17 bērnu grupa un jauniešiem (15- 18 g.v.) 10 bērnu grupa.

Šajās nodarbībās pēc "Mindful Schools" metodikas bērni pieredz īpaši vecuma grupai piemērotas spēles un aizraujošus vingrinājumus. Nodarbību mērķi ir attīstīt bērnos empātiju, spēju emocionāli pašregulēties un noturību pret stresu, kā arī spēju vadīt savu uzmanību.
 
Apgūt apzinātības vingrinājumus jeb prakses kā instrumentu visai dzīvei, lai pilnveidotu spēju fokusēties, vadīt savu uzmanību, kā arī sajust un iepazīt sevi. Uzzināt par emocijām un kā tās atspoguļojas ķermenī, kā arī atšķirību starp emociju un reakciju uz to. Uzzināt par veidiem, kā tikt galā ar satraukumiem un stresu. Izmēģināt un pieredzēt gan apzinātu, vērīgu klausīšanos, gan skatīšanos. Uzzināt par elpu un tās izmantošanu uzmanības vadīšanā un stresa mazināšanā. Pamanīt savas domas un iepazīt tās. Iemācīties labāk sajust un pieredzēt savu ķermeni.
 
Nodarbībās tiek veidota dienasgrāmata – darba lapu kolekcija un pieredzes dokumentācija.
Nodarbībās arī apgūstam

Zoom tiešsaistē

bottom of page