< Back

Interešu izglītības programma Apzinātības un sociāli emocionālo prasmju apguve “Klusuma radošās darbnīcas”.

2019. g.

oktobris

2019. g.

maijs

Novadītas 8. nodarbības. 4. klases skolniekiem (28 bērni klasē).
Nodarbību saturs: 1. Ievads. Apzināts ķermenis un klausīšanās. 2. Elpas apzināšanās. Sava enkura meklēšana. 3. Sirds apzinātība. Labo domu sūtīšana. 4. Apzināta elpa, noturēšanās pie enkura. 5. Domas. 7. Emocijas - telpas veidošana. 8. Pateicība - ieraudzīt labo savā dzīvē.

Rīgas, Teikas vidusskola, Aizkraukles iela 14, Rīga.