top of page

Interešu izglītības programma Apzinātības un sociāli emocionālo prasmju apguve “Klusuma radošās darbnīcas”.

2019. g.

oktobris

2019. g.

maijs

Novadītas 8. nodarbības. 4. klases skolniekiem (28 bērni klasē).
Nodarbību saturs: 1. Ievads. Apzināts ķermenis un klausīšanās. 2. Elpas apzināšanās. Sava enkura meklēšana. 3. Sirds apzinātība. Labo domu sūtīšana. 4. Apzināta elpa, noturēšanās pie enkura. 5. Domas. 7. Emocijas - telpas veidošana. 8. Pateicība - ieraudzīt labo savā dzīvē.

Rīgas, Teikas vidusskola, Aizkraukles iela 14, Rīga.

bottom of page