APZINĀTĪBA UN TĀS PASNIEGŠANA UN IZMANTOŠANAS METODES MĀCĪBU IESTĀDĒ

Pedagogu profesionālās pilnveides programma,
saskaņojums Nr. RIMC-19-072.

Šobrīd iespējams reģistrēties uz kursu, kas sāksies 2022. gada oktobrī.

Programmas apraksts

Šis ir deviņu mēnešu (viens pilnas dienas seminārs mēnesī) profesionālās pilnveides kurss pedagogiem. Kursā tiek apgūta pasaulē populārākā apzinātības pasniegšanas metodika bērniem un pusaudžiem – Mindful Schools (ASV) izstrādātais “Mindfulness Curriculum” nodarbību plāns un metodes.

Šajās metodēs ir integrēti Montesori pedagoģijā sakņoti klusuma vingrinājumi.

Ja vēlaties piedalīties

1. Reģistrējies kursam, aizpildot pieteikuma anketu.

2. Apmaksājiet pirmo dalības maksājumu.

(Informāciju par to saņemsiet uz e-pastu pēc reģistrācijas)

3. Jūs tiksiet iekļauti mācību grupā un saņemsiet visu informāciju par pirmo, ievada semināru, kurš norisināsies klātienē - Rīgā, Centra Cilvēka Izaugsmei "Torņakalns" telpās Torņakalna ielā 5. 2021. gada 21. augustā.

4. Pabeidzot kursu, saņemsiet profesionālās pilnveides kursa sertifikātu (72 stundas). 

5. Kursa rezultātā jūsu rīcībā būs nodarbību plāns ar 16 tēmām (par ķermeni, elpas nozīmi, emocijām, domu pamanīšanu, sirdsapzinātību, dāsnumu, pateicību u.c.) 

Kā notiks mācības?

Programmā paredzēti 9 pilnas dienas semināri. 

Semināru datumi:

2021. gads. 21. augusts, 25. septembris un 23. oktobris, 27. novembris.

2022. gads, 22. janvāris, 26. februāris, 26. marts, 23. aprīlis, 4. jūnijs.   

Norises vieta – Rīga, Centrs cilvēka izaugsmei "Torņakalns". Rīgā, Torņakalna ielā 5

Finansējums

Mācības tiks finansētas no izglītojamo līdzekļiem. 

Mācību maksa par visu 9 semināru  programmu:  495,00 EUR.

(viena semināra izmaksas EUR 55.00)

Maksājumus iespējams veikt pa daļām:

1. Reģistrējoties programmai EUR 165.00

2. Līdz 21.08.2021  - EUR 165.00

3. Līdz 01.11.2021 - EUR 165.00

Programmas vadītāji 

Ivo Strante, Apzinātības skolotājs, “Mindful Schools Certification program”, Mindful Educator Essentials sertifikāts (Mindful Schools, ASV)  diplomēts kontemplācijas/meditācijas skolotājs (Lassalle Kontemplationsschule Via integralis, Šveice), Maģistra programma “Dažādības pedagoģiskie risinājumi” Latvijas Universitāte. 


Inese Strante, Montesori pedagoģe,  kontemplācijas/meditācijas skolotāju programmas dalībniece (Lassalle Kontemplationsschule Via integralis, Šveice).

 

Programmas organizators

Biedrība “Klusuma skola”,  www.klusumaskola.lv, facebook.com/KlusumaSkola/

“Klusuma skolas” pieaugušo neformālās izglītības iestāde (Mācību iestādes reģ.nr. 4380802258)

 

Programmas apraksts un tēmas

Vissvarīgākais pedagoģijā ir spēja iemiesot to, ko mācām un sagaidām no bērniem. Ja vēlamies, lai bērni būtu uzmanīgi un vērīgi, vispirms pašiem jātiecas tādiem kļūt. Ja sagaidām no bērniem nobriedušākas reakcijas uz emocijām, pašiem jākļūst emocionāli stabilākiem.

Mācot bērnus pieklust un “atrast” sevi, savas domas, emocijas, ķermeņa izjūtas, mums pašiem jāmācās izturēt klusumu, spēt sastapt un būt kopā tikai ar sevi. Tādēļ šajā kursā dosimies kopīgā ceļojumā pretī sev – klusumā meklēsim savu īpašo ceļu, kā kļūt par Skolotāju. Izzināsim apzinātības nozīmi savā dzīvē, meklēsim savu “ēnu”, atklāsim dziļumievainojumus, iedziļināsimies evolucionārajā psiholoģijā un pētīsim “deviņus dvēseles uzdevumus”.

Praktizēsim klusumu un meditāciju.

Provizoriskas mācību plāns

 

1. seminārs

Lekcija: Ievads. Apzinātība. Apzināta pieaugušā loma bērna garīgajā attīstībā.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Apzinātība: apzināts ķermenis, klausīšanās.

Prakse: Meditācija 

 

2. seminārs

Lekcija: Apziņas attīstība. Kens Vilbers, AQAL karte.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Elpa, sava pamata atrašana.

Sirdsapzinātība: labo domu sūtīšana.

Prakse: Meditācija 

 

3. seminārs

Lekcija: “Ēna” un darbs ar to. Dziļumievainojumi.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Ķermeņa apzināšanās.

Apzināta elpa – šī mirkļa enkurs.

Prakse: Meditācija 

 

4. seminārs

Lekcija: Evolucionārā psiholoģija. Kaislības un dziņas. “Deviņi dvēseles uzdevumi”.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Sirdsapzinātība: dāsnums.

Apzinātība: domas.

Prakse: Meditācija 

 

5. seminārs

Lekcija: Audzināšana bērnu smadzeņu attīstības kontekstā. Dr. Daniels J. Siegels.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Apzinātība: apzināta skatīšanās, vērošana.

Sirdsapzinātība: laipnība un rūpes par citiem.

Prakse: Meditācija 

 

6. seminārs

Kontemnplācijas diena 

 

7. seminārs

Lekcija:  Darbs ar bērniem dažādās vecuma grupās.

Darbs ar pretestību. Formāla/neformāla apzinātības prakse. 

10 komunikācijas principi klasē

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Emocijas. Telpa starp emociju un reakciju uz to.

Lēna, apzināta kustība.

Prakse: Meditācija 

 

8. seminārs

Lekcija: Praktisks seminārs.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Sirdsapzinātība: pateicība, fokuss uz labo.

Apzināta iešana. Meditācija ejot. 

Apzinātība bērnu ikdienā. Apzināta ēšana.

Apzinātības spēles un rotaļas.

Prakse: Meditācija 

 

9. seminārs

Noslēguma prezentācijas. Izlaidums.

Pabeidzot kursu, dalībnieks saņem Klusuma skolas apliecību. Dalībnieks iegūs konkrētu nodarbību plānu ar 16 tēmām (par ķermeni, elpas nozīmi, emocijām, domu pamanīšanu, sirdsapzinātību, dāsnumu, pateicību u.c.) , darba lapas, daudz un dažādus apzinātības vingrinājumus. 

Dalīties:

69407.png
whatsapp.png
facebookMess.png

Dalībnieku pieredze

1.JPG

SANTA KAMŠA

Ikšķiles vidusskolas sākumskolas skolotāja

Jūtos gandarīta par redzēto un dzirdēto, guvu ne tikai zināšanas,

bet arī vērtīgu pieredzi. Nodarbības tika veidotas ļoti pārdomāti: teorētiskās zināšanas mijās ar praktisko pieredzi. Pakāpeniski nonācām līdz metodikai, kā ar tēmām iepazīstināt bērnus.

 

Nenožēloju nevienu mirkli, ko pavadīju kopā ar kolosālo tandēmu – kursu vadītājiem Inesi un Ivo, kuri tik dabiski un plūstoši viens otru papildina un paspilgtina, neiztrūkstot arī humoram.

 

Lai kaut ko mācītu citiem, vispirms tas jāiepazīst un jāpiedzīvo pašam. Es piedzīvoju dažādas sajūtas, atziņas un atklāsmes arī sevī.

Liels ieguvums ir Ineses un Ivo iedvesmojošie pamudinājumi, iedrošinājumi un atbalsts ne tikai nodarbību laikā, bet arī apmācības cikla beigās, jau iedzīvinot jauniegūtās idejas skolas ikdienas dzīvē un mācību procesā. Esmu ieguvusi vērtīgu pieredzi, pārdomāti izstrādātu metodisko plānu un šobrīd gūtās zināšanas izmantoju darbā ar bērniem ikdienā, aicinu skolēnus ieklausīties,

ieskatīties, pamanīt, būt klātesošiem. 

Paldies lektoriem par dalīšanos savās zināšanās un pieredzē!