Nodarbības bērniem un jauniešiem

Apzinātības un meditācijas nodarbībās bērni dodas "apzinātības ceļojumā", pieredzot dažādus apzinātības veidus - apzinātu ķermeni, elpu, domas, emocijas, apzinātu kustību, apzinātu ēšanu, kā arī “sirdsapzinātibu” - pateicību, laba vēlēšanu un laipnību. 

 

Šajās nodarbībās, pieredzot īpaši vecuma grupai piemērotas spēles un aizraujošus vingrinājumus, kopā ar bērniem dodamies klusumā, aicinot būt apzinātiem, redzēt, pamanīt, sajust, būt pilnībā klātesošiem. Nodarbībās arī apgūsim meditācijas praksi, kas vingrina būt mierīgākam un klātesošākam katrā dzīves situācijā.

Apzinātības nodarbības bērniem un jauniešiem notiek tiešsaistē

otrdienās no oktobra līdz martam.

 

 

 

 

Bērniem

no 7 līdz 10 g.v.

Pusaudžiem

no 11 līdz 14 g.v.

Jauniešiem

no 15 līdz 18 g.v.

Kas ir apzinātība?

Apzinātība nozīmē saglabāt klātbūtni un katrā mirklī paturēt uzmanību uz mūsu domām, emocijām, ķermeņa sajūtām, kā arī apkārt notiekošo ar atvērtību un zinātkāri.

 

Apzinātība un vērīga attieksme pret apkārt notiekošo un sevi ir pamats ne tikai emocionālajai inteliģencei, bet arī spējai vadīt savu uzmanību, fokusēties. Mēs bieži lūdzam mūsu bērniem pievērst uzmanību, būt vērīgiem un pacietīgiem, jo tas taču ir tik svarīgi! Spēja koncentrēties, iedziļināties, vadīt savu uzmanību ir ļoti būtiska lai mūsu bērni būtu sekmīgi gan mācībās, gan vēlāk kļūstot pieaugušiem. Taču vai mēs esam viņiem kādreiz paskaidrojuši kā to darīt? Kā spēt būt uzmanīgiem, vērīgiem un pacietīgiem, kad apkārtējā pasaule kļūst arvien ātrāka, skaļāka, nepacietīgāka? Kā vingrināt savu uzmanību, neaizdomāties, neaizsapņoties bet būt pilnībā klātesošiem tajā ko tie dara? Vai esam iedevuši kādu metodi vai instrumentu, kas tiem ļautu labāk koncentrēties un saglabāt mieru un spēju neapjukt un saglabāt fokusu stresā un satraukumos? 

 

 

Nodarbību mērķi.

Nodarbību mērķi ir audzināt bērnos empātiju, spēju emocionāli pašregulēties un noturību pret stresu,

kā arī vadīt savu uzmanību.

 

Apgūt apzinātības vingrinājumus jeb prakses, kā instrumentu visai dzīvei, lai pilnveidotu spēju fokusēties, vadīt savu uzmanību, kā arī sajust un iepazīt sevi. Uzzināt par emocijām un kā tās atspoguļojas ķermenī, kā arī atšķirību starp emociju un reakciju uz to. Uzzināt par veidiem kā tikt galā ar satraukumiem un stresu. Izmēģināt un pieredzēt gan apzinātu, vērīgu klausīšanos un skatīšanos. Uzzināt par elpu un tās izmantošanu uzmanības vadīšanā un stresa mazināšanā. Pamanīt savas domas un iepazīt tās. Iemācīties labāk sajust un pieredzēt savu ķermeni.

 

Nodarbībās tiek veidota dienasgrāmata – darba lapu kolekcija un pieredzes dokumentācija.

Dalīties:

69407.png
whatsapp.png
facebookMess.png