“Klusuma skolas” tiešsaistes klase.

Apzinātības un meditācijas nodarbības jauniešiem tiešsaistē (10-13.g.v.). 

“Klusuma skolas” apzinātības un meditācijas nodarbības bērniem tiešsaistē ir 19 nodarbību cikls, kurā 15 bērnu grupa dodas "apzinātības ceļojumā", pieredzot dažādus apzinātības veidus - apzinātu ķermeni, elpu, domas, emocijas, apzinātu kustību, apzinātu ēšanu, kā arī “sirdsapzinātibu” - pateicību, laba vēlēšanu un laipnību. 

 

Šajās nodarbībās, pieredzot īpaši vecuma grupai piemērotas spēles un aizraujošus vingrinājumus, kopā ar bērniem dodamies klusumā, aicinot būt apzinātiem, redzēt, pamanīt, sajust, būt pilnībā klātesošiem. Nodarbībās arī apgūsim meditācijas praksi, kas vingrina būt mierīgākam un klātesošākam katrā dzīves situācijā.

 

Nodarbību tēmas

- nodarbība. Ievads apzinātībā. “Lietotāja instrukcija” tavam prātam;

- nodarbība. Mūsu elastīgās smadzenes. Apzināta klaušīšanās, dzirdēšana;

- nodarbība. Kā “pieslēgties”? Apzināta elpa.

- nodarbība. Impulsi un pacietība.

- nodarbība. Dzīvot labestībā. Sirdsapzinātības prakse.

- nodarbība. Emociju apzinātība. Emocionālā inteliģence.

- nodarbība. Justies Savā ķermenī kā mājās. Ķermeņa skenēšanas prakse.

- nodarbība. Kinofilma tavā prātā. Domu apzinātība.

- nodarbība. Izbeigt iekšēju ciņu. Sirdsmiers.

- nodarbība. Kā “neuzsprāgt”? Ko iesākt ar apdraudējuma sajūtu.

- nodarbība. Grūtas emocijas. Dusmas.

- nodarbība. Laime. Pateicība un dāsnums.

 

Praktiska informācija

Nodarbības notiek Zoom tiešsaistes platformā no plkst 20:00 - 20:40

(Informācija par pieslēgšanos Zoom tiks nosūtīta pēc reģistrācijas un apmaksas veikšanas) 

Dalībnieku skaits grupā – 15 dalībnieki.

Nodarbības ilgums 40 minūtes.

Datumi

Nodarbības notiek otrdienās:

2020. gada 6., 13. un 27.. oktobrī

3., 17. un 24. novembrī,

1., 8. un 15. decembrī.

2021. gada 5., 12., 19., un 26. janvārī

2., 9., 16. un 23. februārī

2. martā.

Izmaksas

Nodarbības izmaksas vienam dalībniekam - EUR 7.00 (EUR 133.00 par visu ciklu)

(Diviem un vairākiem dalībniekiem no vienas ģimenes - 10% atlaide)

Maksājumu kārtība

1. maksājums. – piesakoties programmai EUR 63.00

2. maksājums – līdz 2020. gada 15. decembrim EUR 63.00.

 

Kas ir apzinātība?

Apzinātība nozīmē saglabāt klātbūtni un katrā mirklī paturēt uzmanību uz mūsu domām, emocijām, ķermeņa sajūtām, kā arī apkārt notiekošo ar atvērtību un zinātkāri.

 

Apzinātība un vērīga attieksme pret apkārt notiekošo un sevi ir pamats ne tikai emocionālajai inteliģencei, bet arī spējai vadīt savu uzmanību, fokusēties. Mēs bieži lūdzam mūsu bērniem pievērst uzmanību, būt vērīgiem un pacietīgiem, jo tas taču ir tik svarīgi! Spēja koncentrēties, iedziļināties, vadīt savu uzmanību ir ļoti būtiska lai mūsu bērni būtu sekmīgi gan mācībās, gan vēlāk kļūstot pieaugušiem. Taču vai mēs esam viņiem kādreiz paskaidrojuši kā to darīt? Kā spēt būt uzmanīgiem, vērīgiem un pacietīgiem, kad apkārtējā pasaule kļūst arvien ātrāka, skaļāka, nepacietīgāka? Kā vingrināt savu uzmanību, neaizdomāties, neaizsapņoties bet būt pilnībā klātesošiem tajā ko tie dara? Vai esam iedevuši kādu metodi vai instrumentu, kas tiem ļautu labāk koncentrēties un saglabāt mieru un spēju neapjukt un saglabāt fokusu stresā un satraukumos? 

 

Nodarbību cikla mērķi.

“Klusuma skolas” nodarbību mērķi ir audzināt bērnos empātiju, spēju emocionāli pašregulēties un noturību pret stresu, kā arī vadīt savu uzmanību.

 

Apgūt apzinātības vingrinājumus jeb prakses, kā instrumentu visai dzīvei, lai pilnveidotu spēju fokusēties, vadīt savu uzmanību, kā arī sajust un iepazīt sevi. Uzzināt par emocijām un kā tās atspoguļojas ķermenī, kā arī atšķirību starp emociju un reakciju uz to. Uzzināt par veidiem kā tikt galā ar satraukumiem un stresu. Izmēģināt un pieredzēt gan apzinātu, vērīgu klausīšanos un skatīšanos. Uzzināt par elpu un tās izmantošanu uzmanības vadīšanā un stresa mazināšanā. Pamanīt savas domas un iepazīt tās. Iemācīties labāk sajust un pieredzēt savu ķermeni.

 

Nodarbībās tiek veidota dienasgrāmata – darba lapu kolekcija un pieredzes dokumentācija.

 

 

Tiešsaistes nodarbību vadītāji.

Ivo Strante – “Klusuma Skolas” skolotājs, “Mindful Schools”(ASV) sertificēts apzinātības skolotājs, sertificēts kontemplācijas skolotājs “VIA Integralis” (Šveice).

Inese Strante – “Klusuma Skolas” skolotāja, Montesori skolotāja, kontemplācijas skolotāju programmas dalībniece “VIA Integralis” (Šveice). 

Dalīties:

69407.png
whatsapp.png
facebookMess.png