APZINĀTĪBA UN TĀS PASNIEGŠANA UN IZMANTOŠANAS METODES MĀCĪBU IESTĀDĒ

Pedagogu profesionālās pilnveides programma,
saskaņojums Nr. RIMC-19-072.

Programmas apraksts

Šis ir deviņu mēnešu (viens pilnas dienas seminārs mēnesī) profesionālās pilnveides kurss pedagogiem. Kursā tiek apgūta pasaulē populārākā apzinātības pasniegšanas metodika bērniem un pusaudžiem – Mindful Schools (ASV) izstrādātais “Mindfulness Curriculum” nodarbību plāns un metodes.

Šajās metodēs ir integrēti Montesori pedagoģijā sakņoti klusuma vingrinājumi.

Vissvarīgākais pedagoģijā ir spēja iemiesot to, ko mācām un sagaidām no bērniem. Ja vēlamies, lai bērni būtu uzmanīgi un vērīgi, vispirms pašiem jātiecas tādiem kļūt. Ja sagaidām no bērniem nobriedušākas reakcijas uz emocijām, pašiem jākļūst emocionāli stabilākiem.

Mācot bērnus pieklust un “atrast” sevi, savas domas, emocijas, ķermeņa izjūtas, mums pašiem jāmācās izturēt klusumu, spēt sastapt un būt kopā tikai ar sevi. Tādēļ šajā kursā dosimies kopīgā ceļojumā pretī sev – klusumā meklēsim savu īpašo ceļu, kā kļūt par Skolotāju. Izzināsim apzinātības nozīmi savā dzīvē, meklēsim savu “ēnu”, atklāsim dziļumievainojumus, iedziļināsimies evolucionārajā psiholoģijā un pētīsim “deviņus dvēseles uzdevumus”.

Praktizēsim klusumu un meditāciju.

Pabeidzot kursu, dalībnieks saņem Klusuma skolas apliecību. Dalībnieks iegūs konkrētu nodarbību plānu ar 16 tēmām (par ķermeni, elpas nozīmi, emocijām, domu pamanīšanu, sirdsapzinātību, dāsnumu, pateicību u.c.) , darba lapas, daudz un dažādus apzinātības vingrinājumus. 

Programmas apjoms: 72 stundas. 

Semināri notiek vienu reizi mēnesī – sestdienā vai svētdienā

no 10:00 līdz 17:00 – deviņu mēnešu garumā.

Programmu vada Inese Strante un Ivo Strante.

Visa kursa izmaksas: 495,00 EUR.

2020./2021. gada semināru datumi.

1. grupa: 2020. g. 21. novembris,

2021. g. 9. janvāris, 20. februāris, 27. marts, 24. aprīlis, 4. jūnijs,

21. augusts, 25. septembris un 23. oktobris.

Dalīties:

69407.png
whatsapp.png
facebookMess.png

Dalībnieku pieredze

SANTA KAMŠA

Ikšķiles vidusskolas sākumskolas skolotāja

Jūtos gandarīta par redzēto un dzirdēto, guvu ne tikai zināšanas,

bet arī vērtīgu pieredzi. Nodarbības tika veidotas ļoti pārdomāti: teorētiskās zināšanas mijās ar praktisko pieredzi. Pakāpeniski nonācām līdz metodikai, kā ar tēmām iepazīstināt bērnus.

 

Nenožēloju nevienu mirkli, ko pavadīju kopā ar kolosālo tandēmu – kursu vadītājiem Inesi un Ivo, kuri tik dabiski un plūstoši viens otru papildina un paspilgtina, neiztrūkstot arī humoram.

 

Lai kaut ko mācītu citiem, vispirms tas jāiepazīst un jāpiedzīvo pašam. Es piedzīvoju dažādas sajūtas, atziņas un atklāsmes arī sevī.

Liels ieguvums ir Ineses un Ivo iedvesmojošie pamudinājumi, iedrošinājumi un atbalsts ne tikai nodarbību laikā, bet arī apmācības cikla beigās, jau iedzīvinot jauniegūtās idejas skolas ikdienas dzīvē un mācību procesā. Esmu ieguvusi vērtīgu pieredzi, pārdomāti izstrādātu metodisko plānu un šobrīd gūtās zināšanas izmantoju darbā ar bērniem ikdienā, aicinu skolēnus ieklausīties,

ieskatīties, pamanīt, būt klātesošiem. 

Paldies lektoriem par dalīšanos savās zināšanās un pieredzē!