Apzinātības nodarbības bērniem un jauniešiem tiešsaistē

Apzinātības un meditācijas nodarbības jauniešiem tiešsaistē ir 9 praktisku nodarbību cikls, kurā jauniešu grupa dodas "apzinātības ceļojumā", pieredzot dažādus apzinātības veidus - apzinātu ķermeni, elpu, domas, emocijas, apzinātu kustību, apzinātu ēšanu, kā arī “sirdsapzinātibu” - pateicību, laba vēlēšanu un laipnību. 

Šajās nodarbībās, pēc "Mindful Schools" metodikas bērni pieredz īpaši vecuma grupai piemērotas spēles un aizraujošus vingrinājumus. Kopā ar bērniem dodamies klusumā, aicinot būt apzinātiem, redzēt, pamanīt, sajust, būt pilnībā klātesošiem. Nodarbībās arī apgūsim meditācijas praksi, kas vingrina būt mierīgākam un klātesošākam katrā dzīves situācijā.

Vairāk informācijas par nodarbībām, kā arī iespēja tām reģistrēties

izglītības resursu platformā "Skolotājiem Zelt!" – zemāk.