Search

Augsti funkcionāls autisms – vēstule mana dēla skolotājam.

Updated: Aug 20, 2019

Augsti funkcionāls autisms bieži netiek pamanīts vai novērtēts, jo no malas var likties, ka bērnam ir vienkārši "uzvedības problēmas". Tieši tādēļ mums likās pareizi vērst skolotāja uzmanību uz šo bērna īpatnību un piedāvāt savu atbalstu gan bērnam gan skolotājam ar šādas vēstules palīdzību. Priecāsimies, ja arī jums šī vēstule noderēs.


______________________________________________________________________________


Labdien!


Es esmu ______________ mamma/ tētis.


Manam dēlam jau agrā vecumā ir diagnosticēts Aspergera sindroms(AS), kas tiek dēvēts arī par Augsti funkcionālu autismu(AFA). Tie ir ar autismu saistīti neirobioloģiski traucējumi. Bērniem ar AS/AFA bieži ir grūtības saprast neverbālas norādes un izveidot vecumam atbilstošas attiecības ar vienaudžiem. Kaut bieži viņi ir ļoti ieinteresēti dažādās šaurākās jomās un uzrāda īpašas prasmes un spējas, tomēr tie ir ļoti neorganizēti. Viņiem bieži vāji attīstīta empātija un ir grūtības būt elastīgiem, īpaši attiecībā uz dienaskārtības vai ierastās kārtības izmaiņām.


Manam dēlam ir daudz labu un augsti vērtējamu īpašību, tomēr zemāk ir dažas īpašas situācijas un grūtības ar kurām iespējams būs jāsastopas. Šīs situācijas un īpaši reakciju uz tām šāds bērns diemžēl nespēj kontrolēt. Nekādā gadījumā nedrīkst uztvert, ka bērna reakcija šajās situācijās būtu apzināta “neuzvedība” vai spītība un tā noteikti nav vērsta ne uz vienu personīgi. Visbiežāk viņš vienkārši nezin kāda ir pareizākā reakcija konkrētajā situācijā, kas jebkuram citam bērnam un jo īpaši pieaugušam būtu acīmredzama un automātiska.


Uzvedība vispārīgi.

Aspergera sindroms jeb “Augsti funkcionāls autisms” raksturīgs ar nehomogēnu jeb “Šveices siera” tipa attīstību. Tas nozīmē, ka daudzās lietās attīstība notiek atbilstoši vecumam, bet dažās attīstība stipri kavējas vai nenotiek vispār. Papildus, šādiem bērniem var arī piemist iemaņas, kas ir stipri priekšā vienaudžiem. (Piemēram viņš var viegli saprast komplicētus matemātikas principus, bet nespēt atcerēties atnest mājasdarbu uz skolu.)


Ir brīži, kad šāds jaunietis pieredz neparastus emociju izvirdumus. Šādos brīžos lūdzu necenšaties mierināt vai to pārrunāt! Atļaujiet bērnam vienam pašam netraucēti nomierināties. Vislabāk ierādot kādu mierīgāku vietu, kur tas netraucēti var “savākties”.

Lūdzu veidojiet klasē atšķirības un īpatnības pieņemošu atmosfēru.

Lūdzu atceraties, ka ja šāds bērns kaut ko iemācās, tas nenozīmē, ka viņš noteikti spēs šīs zināšanas vispārināt uz visiem gadījumiem kur tās nepieciešamas.

Lūdzu pamaniet un atzīmējiet šāda bērna veiksmes cik bieži vien iespējams. Tas tam dos spēku un drosmi virzīties uz priekšu.

Šim bērnam ik pa laikam var būt nepieciešams “izkliegties”. Esat tam gatavi, īpaši ja viņam konkrētajā brīdī iet grūti. Lūdzu pārrunājiet ar citiem bērniem, ka tas ir veids, kā viņš cenšas tikt galā ar stresu vai bailēm un nedrošību.

Šim bērnam noteikti būs vajadzīga palīdzība, lai risinātu attiecību un sadzīves situācijas. Lūdzu esiet atsaucīgi palīdzēt.

Šāds bērns īpaši atsaucīgi reaģē uz pacietīgu un pozitīvu apmācības stilu.

Kad paredzēts darbs grupās, lūdzu sadaliet bērnus nevis ļaujiet tiem pašiem “izvēlēties” komandas biedrus, jo ir iespēja, ka šāds bērns tiks atstāts ārpus komandām, vai citādi sarūgtināts.

Kad jums izdodas panākt, ka viss notiek labi, tas nozīmē to, ka viss tiek darīts pareizi. Tas noteikti nenozīmē, ka bērns ir “izārstēts”, vai “tam nemaz nav bijusi nopietna problēma” vai varam pārstāt sniegt atbalstu. Palieliniet tam prasības ļoti pakāpeniski.

Kad redzat, ka šādam bērnam ir dusmu vai kādu citu emociju izvirdums, bērns nepavisam necenšas tīšām būt sarežģīts vai sagādāt jums rūpes. Tā ir viņa “cīnies vai bēdz” reakcija. Iztēlojaties to vienkārši kā “elektrosistēmas pārslodzi”. Dažreiz, ja esam vērīgi un uzmanīgi varam to laicīgi prognozēt un novērst.


Perseverācija(vārda vai darbības atkārtošana)

Bērnam ar AS/AFA gadās, ka tas dažreiz ilgstoši atkārto vienu un to pašu darbību. Tas var notikt ja viņam palielinās stresa līmenis. Cenšaties izvairīties atkārtot vienu un to pašu atbildi vai pacelt balsi vai arī norādīt, ka piemēram jautājums tiek atkārtots. Tā vietā centieties pārfokusēt bērna uzmanību vai atrast citu veidu kā iziet no situācijas nepazemojot bērnu. Ļaut bērnam noformulēt savu jautājumu vai problēmu rakstiski un atbildot uz to rakstiski, dažreiz var būt labs risinājums.


Nodarbošanās maiņa/ pāreja.

Manam “jaunietim” ir diezgan problemātiski mainīt nodarbošanos. Ļoti palīdz grafiski vai rakstiski izveidots dienas/ nodarbību plāns.

Pāris brīdinājumu pirms nodarbošanās maiņas varētu būt ļoti vērtīgi.

Lūdzu mēģiniet cik iespējams savlaicīgi brīdināt par visām izmaiņām dienas/ nodarbību plānā.


Sensori motorās iemaņas/ Audio informācijas uztveršana.

Sadalīt norādes vairākās, vienkāršās norādēs ļoti palīdz bērnam uztvert norādes.

Norādes būs vieglāk saprotamas, ja tiek atkārtotas skaidri, vienkārši un dažādos veidos.

Manam “jaunietim” dažreiz ir grūtības uztvert vairākas norādes vienlaicīgi vai norādes izteiktas pārāk daudz vārdos.

Dažreiz viņš mēdz būt ļoti neveikls.

Viņš varētu diezgan asi reaģēt uz spēcīgām specifiskām smaržām, garšām, tekstūrām un skaņām.

Loti palīdz lēna runāšana īsākās frāzēs.

Vizuālas norādes arī var viņam palīdzēt labāk uztvert kas no viņa tiek sagaidīts.


Kairinājumi. Lūdzu atrodiet iespēju manam bērnam “izkustēties” pēc iespējas biežāk, jo ilgstoša sēdēšana tam var būt ļoti apgrūtinoša. Pat neliela 3 minūšu pastaiga gaitenī var ļoti palīdzēt. Mans bērns ļoti uzbudinās no skaļām skaņām, gaismām, spēcīgām garšām, tekstūrām, jo ir ļoti jūtīgs uz tām. Nestrukturēts, jeb tā saucamais “brīvais laiks” iespējams ir pats sarežģītākais manam bērnam. Lūdzu palīdziet tam dodot kādus norādījumus par aktivitātēm, ko šajā laikā varētu īstenot. Ja apkārt ir daudz bērnu, troksnis un “haoss”, lūdzu palīdziet manam bērnam atrast klusu patvērumu - vietu, kur tas var pavadīt laiku.

Vizuāli palīglīdzekļi.

Žesti varētu būt ļoti noderīgi, lai papildinātu/ pastiprinātu norādes (piem. “gaidi savu kārtu…”, “nepārtrauc kad citi runā…”, “runā lūdzu mierīgāk vai klusāk…”)

Lielākā daļa AS/AFA bērni vislabāk uztver vizuālus palīglīdzekļus (t.i. vizuāli attēlots stundu/ nodarbību plāns, rakstiski norādījumi vai zīmējumi.).


Pārtraukšana.

Ja kāds cenšas palīdzēt manam bērnam pabeidzot teikumu vai pārtraucot, viņam bieži jāsāk sakāmais no sākuma, lai nepazaudētu domu.

Reizēm, tas paņem vairākas sekundes pirms mans jaunietis atbild uz jautājumu. Viņam nepieciešams brīdis, lai vispirms pārtrauktu savu iesākto domu, noglabātu to, tad noformulētu atbildi uz jautājumu un tad atbildētu. Lūdzu gaidiet atbildi pacietīgi un mudiniet pārējos rīkoties tāpat. Savādāk, viņam šīs darbības būs jādara atkal un atkal no sākuma.


Acu kontakts. Atšķirībā no citiem bērniem acu kontakts manam bērnam traucē koncentrēties. Patiesībā viņš jūs labāk dzirdēs un sapratīs, ja neliksiet tam skatīties tieši uz jums. Dažreiz izskatās, ka mans bērns neklausās, kaut arī tā nav. Lūdzu nevajag pieņemt, ka ja viņš uz jums neskatās, tad neklausās.


Sociālās iemaņas un draudzēšanās. Bērniem ar AS/AFA bieži ir lielāks risks kļūt par citu bērnu vardarbības upuri. To ietekmē vairāki faktori: 1. AS/AFA bērni vēlas iekļauties un tikt pieņemti tik ļoti, ka bieži noklusē vardarbību, jo baidās tikt atgrūsti gan no varmākas, gan citu bērnu puses. 2. Ir liela iespēja, ka reakcijas, kādas varmāka saņem no AS/AFA bērna tikai pastiprinās varmācīgu rīcību. Bērni ar AS/AFA bieži vēlas iedraudzēties, bet viņiem nav sajēgas kā to izdarīt. Izraugoties 1 vai 2 empātiskus bērnus, kas varētu būt viņam īpaši palīgi, palīdzēs manam bērnam sajust, ka pasaule tomēr ir draudzīga. AS/AFA pārrunāšana ar bērniem klasē var būt noderīga, ja to dara pozitīvā veidā (t.i. pārrunājot faktu, ka daudziem no mums dzīvē ir izaicinājumi un AS/AFA bērniem šis izaicinājums ir “nolasīt” vai sajust sociālas situācijas, līdzīgi kā dažiem nepieciešamas brilles, lai redzētu vai dzirdes aparāts, lai labāk dzirdētu.

Rutīna.

Lūdzu, ja vien iespējams, izrunājiet ar manu bērnu visas situācijas, kad paredzamas kādas izmaiņas no ierastās rutīnas - stundu vadīs cits skolotājs, vai stunda notiks ārpus klases vai citas.

Lūdzu informējiet manu “jaunieti” par gaidāmajām izmaiņām ierastajā rutīnā cik iespējams savlaicīgi lietojot vizuālus palīglīdzekļus - zīmējumus, rakstiskus norādījumus.


Valodas lietojums. Mans bērns bieži nesaprot sarkasmu vai humoru. Pat izskaidrojumi var nepalīdzēt viņam tos saprast, jo AS/AFA bērnu perspektīva ir savādāka un bieži nemainīga. Kaut mana bērna vārdu krājums liekas bagātīgs, viņš/viņa var arī nesaprast visu ko pats saka, pat ja viss izklausās loģiski. Organizatora iemaņas. Ja nepieciešams, lūdzu atļaujiet norakstīt no klasesbiedriem viņu pierakstus. Daudziem AS/AFA bērniem sagādā grūtības veikt vairākus uzdevumus vienlaicīgi (t.i. klausīties ko saka skolotājs un veikt pierakstus). Manam bērnam varētu būt noderīgi veidot dažādus, organizēties palīdzošus sarakstus (attēliem vai rakstiskus). Manam bērnam sagādā grūtības atcerēties daudz informācijas un pareizajā brīdī izmantot šo informāciju. Lūdzu izlieciet sarakstus un mājas uzdevumus uz tāfeles un nokopējiet manam bērnam. Lūdzu pārliecinieties, ka mājasdarbi nonāk mana bērna skolas somā, jo ne vienmēr uz viņu var paļauties, ka tas pats paņems visu nepieciešamo līdzi uz mājām.

Piezīme. Dažreiz mana bērna uzvedība tiešām varētu nokaitināt gan klasesbiedrus gan arī jūs. Lūdzu pieņemiet to, ka tas ir normāli un no tā nevar izvairīties. Rūpējaties, ka šīs grūtās dienas nenomāc faktu, ka jūs esat lielisks skolotājs, kurš sastapies ar izaicinājumu. Nekas nenostrādā vienmēr un dažas lietas var nenostrādāt vispār. Vienmēr droši dalieties ar mani ar jebkuriem jautājumiem. Esmu jau tam daudzreiz "gājis cauri". Tas mani noteikti nešokēs un neliks par jums domāt kaut ko sliktu. Komunikācija un sadarbība ir pati svarīgākā un tikai kopīgi mēs spēsim nodrošināt vislabāko mana bērna attīstībai.

Sirsnīgs paldies par Jūsu darbu! Ar cieņu,


#tips #aspergers #AFA #autisms

278 views0 comments