top of page

Arhīvs

Interešu izglītības projekts “Izaugsmes prakses cikls “Tieši un laikā!””.

augusts

2021. g.

līdz

2021. g.

septembris

Apzinātības nodarbības 1. – 4. klašu skolēniem Olaines vidusskolā

septembris

2019. g.

līdz

2021. g.

maijs

Interešu izglītības programma Apzinātības un sociāli emocionālo prasmju apguve “Klusuma radošās darbnīcas”.

oktobris

2019. g.

līdz

2019. g.

maijs

Atklātais kurss apzinātības nodarbības bērniem un vecākiem “Klusuma radošās darbnīcas”.

janvāris

2019. g.

līdz

2019. g.

maijs

Profesionālās pilnveides programma “Emocionāli inteliģenta bērna audzināšana”.

aprīlis

2019. g.

līdz

2019. g.

aprīlis

Apzinātības un meditācijas nodarbības “Klusuma Skolas” tiešsaistes klasē.

septembris

2020. g.

līdz

“Drošība un veselība ir vērtība”. Apzinātības nodarbības VNĪ darbiniekiem un viņu bērniem-pusaudžiem 10 - 14 gadus veciem.

novembris

2020. g.

līdz

Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Apzinātība un tās pasniegšanas un izmantošanas metodes mācību iestādēs”.

janvāris

2019. g.

līdz

Interešu izglītības pulciņš “Mindfulness club”.

septembris

2019. g.

līdz

bottom of page