f2_edited.jpg

Klusuma radošās darbnīcas 

Apzinātības un meditācijas nodarbības

7 līdz 10 gadus veciem bērniem. 

Apzinātības nodarbības bērniem

Kalnciema kvartāla galerijā otrdienās no oktobra līdz decembrim (1. semestris) un no janvāra līdz aprīlim (2. semestris).

Programmas apraksts

Apzinātības un meditācijas nodarbības bērniem.  Caur spēlēm un aizraujošiem vingrinājumiem kopā ar bērniem dodamies klusumā, aicinot būt apzinātiem, redzēt, pamanīt, sajust, būt pilnībā klātesošiem.“Klusuma radošās darbnīcas” ir nodarbību cikls, kurā 15 bērnu grupa dodas“ apzinātības ceļojumā”, pieredzot dažādus apzinātības veidus – apzinātu ķermeni, elpu, domas, emocijas, apzinātu kustību, apzinātu ēšanu, kā arī sirdsapzinātību – pateicību, laba vēlēšanu un laipnību.

Šajās nodarbībās pēc "Mindful Schools" metodikas bērni pieredz īpaši vecuma posmam piemērotas prakses un sarunas par viņu ikdienas izaicinājumiem kā arī apgūst atbalstošas apzinātības prakses. Nodarbībās integrēti vingrinājumi no "Apzinātības spēļu kartītēm".

Informācija par norisi un nodarbību tēmas

Nodarbības notiek Kalnciema ielas galerijā, Kalnciema ielā 35, otrdienās plkst. 17:00 - 18:00 (pirmā grupa) un  plkst. 18:15 - 19:15 (otrā grupa)

Lasīt vairāk

 

Nodarbību datumi 2022./23. gada 1. semestrī (8 nodarbības):

27. septembris

4., 11., 18. oktobris

8., 15., 22., 29. novembris

Nodarbību datumi 2022./23. gada 2. semestrī (9 nodarbības):

24., 31. janvārī

7.,14., 21., 28. februārī

7., 21., 28. martā

Dalībnieku skaits grupā nepārsniedz 15 dalībnieku.


Nodarbības vada

Inese Strante – “Klusuma Skolas” vadītāja, sertificēta kontemplācijas skolotājs “VIA Integralis” (Šveice), "Apzinātības spēļu kartītes" 2022, Zvaigzne ABC autore.

Nodarbību tēmas

- Ievads. Apzināts ķermenis un klausīšanās

- Elpas apzināšanās. Sava enkura meklēšana

- Sirds apzinātība. Dāsnums

- Domu apzinātība

- Apzināta skatīšanās

- Sirds apzinātība. Laipnība un rūpes par biedriem

- Emocijas un telpas veidošana starp emocijām un reakciju

- Lēna un vērīga kustība

- Ķermeņa apzinātība

- Pateicība - ieraudzīt labo savā dzīvē

- Apzināta iešana

Apzināta ēšana

- Apzinātības spēles

Nodarbību cikla mērķis

Nodarbību mērķi ir attīstīt bērnos empātiju, spēju emocionāli pašregulēties un noturību pret stresu, kā arī spēju vadīt savu uzmanību.
Apgūt apzinātības vingrinājumus jeb prakses kā instrumentu visai dzīvei, lai pilnveidotu spēju fokusēties, vadīt savu uzmanību, kā arī sajust un iepazīt sevi. Uzzināt par emocijām un kā tās atspoguļojas ķermenī, kā arī atšķirību starp emociju un reakciju uz to. Uzzināt par veidiem, kā tikt galā ar satraukumiem un stresu. Izmēģināt un pieredzēt gan apzinātu, vērīgu klausīšanos, gan skatīšanos. Uzzināt par elpu un tās izmantošanu uzmanības vadīšanā un stresa mazināšanā. Pamanīt savas domas un iepazīt tās. Iemācīties labāk sajust un pieredzēt savu ķermeni.
 
Nodarbībās tiek veidota dienasgrāmata – darba lapu kolekcija un pieredzes dokumentācija.

Izmaksas

Visa mācību gada nodarbību izmaksas vienam bērnam – EUR 288.00 (17 nodarbības)

Viena semestra nodarbību izmaksas vienam dalībniekam – EUR 144.00 (8 nodarbības)