top of page
f2_edited.jpg

Apzinātības un meditācijas nodarbības
7-10 gadus veciem bērniem

Programmas apraksts

Apzinātības un meditācijas nodarbības bērniem.  Caur spēlēm un aizraujošiem vingrinājumiem kopā ar bērniem dodamies klusumā, aicinot būt apzinātiem, redzēt, pamanīt, sajust, būt pilnībā klātesošiem, pieredzot dažādus apzinātības veidus – apzinātu ķermeni, elpu, domas, emocijas, apzinātu kustību, apzinātu ēšanu, kā arī sirdsapzinātību – pateicību, laba vēlēšanu un laipnību.

Šajās nodarbībās pēc "Mindful Schools" metodikas bērni pieredz īpaši vecuma posmam piemērotas prakses un sarunas par viņu ikdienas izaicinājumiem kā arī apgūst atbalstošas apzinātības prakses. Nodarbībās integrēti vingrinājumi no "Apzinātības spēļu kartītēm".

Nodarbību pieredzi dalībnieki dokumentē "Apzinātības žurnālā", kas ir dalībnieka refleksiju pieredzes apkopojums, darba lapu kolekcija un grupas radošo darbu fotodokumentācija.

Norises vieta

Miera ielā 15, k.3., 3 stāvā

Datumi un laiki

16.30 - 17:30 

otrdienās

16. un 30. janvārī,

13. un 27. februārī,

5. un 19. martā,

2. un 16. aprīlī.

Izmaksas

Cena par 8 nodarbībām EUR 160.00.  

Dalībnieku skaits grupās ierobežots.


Nodarbības vada

Inese Strante – “Klusuma Skolas” vadītāja, sertificēta kontemplācijas skolotājs “VIA Integralis” (Šveice), "Apzinātības spēļu kartītes" 2023, Zvaigzne ABC autore.

Lasīt vairāk

Nodarbību tēmas

- Ievads. Apzināts ķermenis un klausīšanās

- Elpas apzināšanās. Sava enkura meklēšana

- Sirds apzinātība. Dāsnums

- Domu apzinātība

- Apzināta skatīšanās

- Sirds apzinātība. Laipnība un rūpes par biedriem

- Emocijas un telpas veidošana starp emocijām un reakciju

- Lēna un vērīga kustība

- Ķermeņa apzinātība

- Pateicība - ieraudzīt labo savā dzīvē

- Apzināta iešana

Apzināta ēšana

- Apzinātības spēles

Nodarbību cikla mērķis

Nodarbību mērķi ir attīstīt bērnos empātiju, spēju emocionāli pašregulēties un noturību pret stresu, kā arī spēju vadīt savu uzmanību.
Apgūt apzinātības vingrinājumus jeb prakses kā instrumentu visai dzīvei, lai pilnveidotu spēju fokusēties, vadīt savu uzmanību, kā arī sajust un iepazīt sevi. Uzzināt par emocijām un kā tās atspoguļojas ķermenī, kā arī atšķirību starp emociju un reakciju uz to. Uzzināt par veidiem, kā tikt galā ar satraukumiem un stresu. Izmēģināt un pieredzēt gan apzinātu, vērīgu klausīšanos, gan skatīšanos. Uzzināt par elpu un tās izmantošanu uzmanības vadīšanā un stresa mazināšanā. Pamanīt savas domas un iepazīt tās. Iemācīties labāk sajust un pieredzēt savu ķermeni.


Atgriezeniskā saite

Vizuālā dienasgrāmata – "Apzinātības žurnāls", kas ir refleksiju pieredzes apkopojums, darba lapu kolekcija un grupas radošo darbu fotodokumentācija.

Dalīties:

69407.png
whatsapp.png
facebookMess.png
bottom of page