top of page

Apzinātības nodarbības pusaudžiem

Apzinātības un meditācijas nodarbības

12 līdz 15 gadus veciem pusaudžiem. 

Programmas apraksts

Apzinātības un meditācijas nodarbībās pusaudžu grupa dodas "apzinātības ceļojumā", pieredzot dažādus apzinātības veidus –  ķermeņa apzinātību, apzinātu elpu, domu un emociju apzinātību, apzinātu kustību, apzinātu ēšanu, kā arī “sirdsapzinātību” – pateicību, laba vēlēšanu un laipnību. 

Šajās nodarbībās strādājam pēc "Mindful Schools" īpaši izstrādātas metodikas pusaudžiem, kas ir atbilstoša vecuma grupai. Tas ietver piemērotas sarunas par viņu ikdienas izaicinājumiem un apgūst atbalstošas apzinātības prakses, lai ar šiem izaicinājumiem sekmīgāk sastaptos. Kopā ar pusaudžiem dodamies klusumā, vingrinoties būt apzinātiem, redzēt, pamanīt, sajust, būt pilnībā klātesošiem. 

Norises vieta

Miera ielā 15, k.3., 3 stāvā

 

Laiks

18.00 - 19:00 

 

Datumi

Otrdienas

16. un 30. janvārī,

13. un 27. februārī,

5. un 19. martā,

2. un 16. aprīlī.

Izmaksas

Cena par 8 nodarbībām EUR 160.00.  

Dalībnieku skaits grupās ierobežots.


Nodarbības vada

Inese Strante – “Klusuma Skolas” vadītāja, sertificēta kontemplācijas skolotājs “VIA Integralis” (Šveice), "Apzinātības spēļu kartītes" 2023, Zvaigzne ABC autore.

Lasīt vairāk

Nodarbību tēmas

- Kas ir apzinātība? Mūsu prāta spēks

- Atbalsts uzmanībai - ķermeņa apzinātība

- Uzmanības stabilizēšana izmantojot enkurus. Apzināta klausīšanās.

- Uzmanības stabilizēšana izmantojot enkurus. Apzināta elpa.

- Domu apzinātība.

- Uzmanības stabilizēšana izmantojot enkurus. Ķermeņa skenēšana.

- Pateicība un labā izbaudīšana

- Noorientēšanās un emociju regulēšana. Apzinātība emocionālās pārslodzes brīžiem.

- Emociju apzinātība.

- Sirdsapzinātība un laba vēlējumi citiem.

Apzināta pauze.

- Apzināta komunikācija un klausīšanās

- Apzināta iešana

- Stereotipu un aizspriedumu apzinātība

- Nomierinošas prakses emociju regulēšanai

- Apzinātība grūtu emociju situācijās. Dusmas.

Nodarbību cikla mērķis

Nodarbību mērķi ir attīstīt bērnos empātiju, spēju emocionāli pašregulēties un noturību pret stresu, kā arī spēju vadīt savu uzmanību.
 
Apgūt apzinātības vingrinājumus jeb prakses kā instrumentu visai dzīvei, lai pilnveidotu spēju fokusēties, vadīt savu uzmanību, kā arī sajust un iepazīt sevi. Uzzināt par emocijām un kā tās atspoguļojas ķermenī, kā arī atšķirību starp emociju un reakciju uz to. Uzzināt par veidiem, kā tikt galā ar satraukumiem un stresu. Izmēģināt un pieredzēt gan apzinātu, vērīgu klausīšanos, gan skatīšanos. Uzzināt par elpu un tās izmantošanu uzmanības vadīšanā un stresa mazināšanā. Pamanīt savas domas un iepazīt tās. Iemācīties labāk sajust un pieredzēt savu ķermeni.
 
Nodarbībās tiek veidota dienasgrāmata – darba lapu kolekcija un pieredzes dokumentācija.

Kas ir apzinātība?

Apzinātība nozīmē saglabāt klātbūtni un katrā mirklī paturēt uzmanību uz mūsu domām, emocijām, ķermeņa sajūtām, kā arī apkārt notiekošo ar atvērtību un zinātkāri.
 
Apzinātība un vērīga attieksme pret apkārt notiekošo un sevi ir pamats ne tikai emocionālajai inteliģencei, bet arī spējai vadīt savu uzmanību, fokusēties. Mēs bieži lūdzam mūsu bērniem pievērst uzmanību, būt vērīgiem un pacietīgiem, jo tas taču ir tik svarīgi! Spēja koncentrēties, iedziļināties, vadīt savu uzmanību ir ļoti būtiska, lai mūsu bērni būtu sekmīgi gan mācībās, gan vēlāk, kļūstot pieaugušiem. Taču vai mēs esam viņiem kādreiz paskaidrojuši, kā to darīt? Kā spēt būt uzmanīgiem, vērīgiem un pacietīgiem, kad apkārtējā pasaule kļūst arvien ātrāka, skaļāka, nepacietīgāka? Kā vingrināt savu uzmanību, neaizdomāties, neaizsapņoties, bet būt pilnībā klātesošiem tajā, ko tie dara? Vai esam iedevuši kādu metodi vai instrumentu, kas tiem ļautu labāk koncentrēties un saglabāt mieru un spēju neapjukt, kā arī saglabāt fokusu stresā un satraukumos?  

Mūsu nodarbībās mēs cenšamies to dot. Esam pārliecināti, ka apzinātība ir viena no būtiskākajām, ja ne pati būtiskākā prasme ikviena cilvēka izaugsmē, attīstībā un dzīvē vispār. 

 

bottom of page