top of page

Ziedošanas politika

1. Ziedojums

 

Ziedojums ir finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības nodod biedrībai “Klusuma Skola”, turpmāk – Biedrība, tās statūtos norādīto mērķu sasniegšanai.

2. Ziedojuma mērķis un izlietojums

Biedrība “Klusuma Skola” vāc ziedojumus tikai biedrības norādīto mērķu sasniegšanai, tapēc visi saņemtie ziedojumi tiek uzskatīti par vispārējiem ziedojumiem un tiks izlietoti statūtos norādītiem mērķiem:

1. Izstrādāt un īstenot bērnu garīgo un emocionālo attīstību veicinošas nodarbību un mācību programmas;


2. Popularizēt meditāciju un citas apzinātības prakses bērnu un jauniešu izglītības kontekstā;


3. Veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām integrāciju un iekļaušanu izglītības procesā;


4. Veicināt jaunatnes veselību un veselīgu dzīves veidu caur vispusīgu un līdzsvarotu intelektuālo, fizisko, emocionālo un garīgo attīstību;


5. Popularizēt meditāciju un citas apzinātības prakses kā nozīmīgu bērnu un jauniešu garīgās un emocionālās audzināšanas komponenti;


6. Izstrādāt un īstenot pedagogu, izglītības speciālistu un vecāku garīgo un emocionālo attīstību veicinošas nodarbību un mācību programmas;


7. Izstrādāt un īstenot mācību programmas pedagogiem, izglītības speciālistiem un vecākiem par meditācijas un citu apzinātības prakšu nozīmi bērnu un jauniešu audzināšanā;


8. Izstrādāt un uzturēt augstus profesionālos standartus apzinātības un meditācijas pasniegšanai bērniem un jauniešiem;


9. Izglītot sabiedrību par apzinātības un meditācijas nozīmi bērnu harmoniskā un vispusīgā attīstībā;


10. Veikt, apkopot un popularizēt pētījumus, par meditācijas un apzinātības lomu bērnu un jauniešu harmoniskā un vispusīgā attīstībā.

3. Ziedojumu atcelšana

 

Veiktie ziedojumi nav atceļami un atgriežami.

4. Ziedojumu nodošanas un izlietošanas noteikumu grozījumi

Biedrībai ir tiesības veikt izmaiņas šajos ziedojumu nodošanas un izlietošanas noteikumos. Izmaiņas tiek publicētas klusumaskola.lv interneta vietnē.

bottom of page