Vietnes lietošanas kā arī mācību programmu un nodarbību iegādes noteikumi.

Sveicināti "Klusuma Skolas" interneta vietnē !

“Klusuma Skola” ir bērnu un jauniešu apzinātības centrs, kas realizē apzinātības nodarbības bērniem un pieaugušajiem gan klātienē gan tiešsaistē un organizē mācību programmas kā arī piedāvā informatīvus resursus pedagogu atbalstam, kas vēlas savu profesionālo darbību papildināt ar apzinātības praktizēšanu.

“Klusuma Skolas” interneta vietni https://www.klusumaskola.lv/ (turpmāk – Vietne) nodrošina Biedrība "Klusuma Skola", reģ. nr. 40008248666, juridiskā adrese Lambertu iela 34, Mārupe LV-2167. Neskaidrību risināšanā ar mums iespējams sazināties, izmantojot e-pastu: klusumaskola@gmail.com

“Klusuma Skola” ir reģistrēta pieaugušo neformālās izglītības iestāde (Mācību iestādes reģ.nr. 4380802258). 

Lai atvieglotu mūsu sadarbību, mūsuprāt svarīgākie šo noteikumu punkti kopsavilkumā:

  • Lūdzu, izlasiet lietošanas noteikumus, pirms uzsākat Vietnes izmantošanu. Jums ir nepieciešams piekrist lietošanas noteikumiem un iepazīties ar privātuma politiku. Ja Jūs nepiekrītat kādam no lietošanas noteikumiem, tad lūdzam Jūs Vietni neizmantot. (punkts 1.1.)

 

  • Pēc mācību programmas iegādes maksājuma apmaksas Lietotājs saņem apstiprinājumu un mācību programmai vai nodarbību piekļuvei nepieciešamo informāciju. (punkts 2.6.)

 

  • Detalizēta informācija par mācību programmas vai nodarbības cenu, norises laiku, saturu un norises kārtību ir pieejama katra konkrētā kursa aprakstā. Lietotājam ir pienākums iepazīties ar šo informāciju pirms kursa izvēles. “Klusuma Skolai” nav pienākuma sniegt atmaksu Lietotājam par kvalitatīvu kursu tikai tāpēc, ka kursa saturs neatbilst Lietotāja subjektīvai izpratnei un gaidām par saturu, jo informācija par saturu bija savlaicīgi pieejama.  (punkts 2.8.)

 

  • "Klusuma Skolas” mācību programmas un nodarbības notiek gan attālināti izmantojot Zoom un Attālināto mācību platformu, gan klātienē. Informācija par katras konkrētās mācību programmas un nodarbības norises veidu tiek norādīta to aprakstā. Attālināto mācību programmu dalībnieki saskaņā ar konkrētās programmas noteikumiem saņem piekļuvi materiāliem Attālināto mācību platformā. (punkts 4.1.)

 

Atteikuma tiesības

  • Lietotājam ir tiesības atteikties no iegādātās mācību programmas 14 dienas no pieteikuma anketas aizpildīšanas un reģistrācijas apstiprinājuma saņemšanas dienas, ja konkrētā mācību programma uz kuru Lietotājs pieteicies vēl nav sākusies. (punkts 8.1.1.)

  • Ja Lietotājs atsakās no iegādātās mācību programmas pirms konkrētās mācību programmas sākuma datuma, tad Lietotājam nav pienākums segt atlikušos maksājumus par mācību programmas iegādi. (punkts 8.1.2.)

  • Ja Lietotājs atsakās no iegādātās mācību programmas pēc konkrētās mācību programmas sākuma datuma, Lietotājam jāsedz mācību programmas iegādes izmaksas pilnībā. (punkts 8.1.3.)

 

  • Ja Jūs uzskatāt, ka esam snieguši lietošanas noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu, lūdzam vispirms nosūtīt mums argumentētu pretenziju uz e-pasta adresi  klusumaskola@gmail.com. Mēs izskatīsim Jūsu pretenziju un sniegsim atbildi 7 darba dienu laikā. (punkts 9.1.)

Vietnes lietošanas kā arī mācību programmu un nodarbību iegādes noteikumi.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Lūdzu, izlasiet lietošanas noteikumus, pirms uzsākat Vietnes izmantošanu. Jums ir nepieciešams piekrist lietošanas noteikumiem un iepazīties ar privātuma politiku. Ja Jūs nepiekrītat kādam no lietošanas noteikumiem, tad lūdzam Jūs Vietni neizmantot.

 

1.2. Lietošanas noteikumi ik pa laikam var tikt grozīti. Mēs Jūs informēsim par grozījumiem lietošanas noteikumos. Ja pēc lietošanas noteikumu grozījumiem Jūs turpināt izmantot Platformu, uzskatāms, ka Jūs piekrītat grozījumiem. 

 

2. Kā iegādāties "Klusuma Skolas" realizētajās mācību programmas un nodarbības?

 

2.1. Mācību programmām un nodarbībām iespējams pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu “Klusuma Skolas” mājaslapā, saskaņā ar tur norādīto reģistrēšanās kārtību. 

 

2.2. Jums (Turpmāk Lietotājam) ir jānorāda patiesi dati par sevi - vārds, uzvārds, epasta adrese, tālruņa numurs, kā arī cita informācija, kas nepieciešama sadarbībai iegādātās mācību programmas ietvaros. “Klusuma Skolai” ir tiesības bez brīdinājuma dzēst lietotāju datus un profilus bez paskaidrojumiem, ja netiek ievēroti šie lietošanas noteikumi, vai tiek veiktas pretlikumīgas darbības. 

 

2.3. Lietotājs var reģistrēties arī ar citu portālu piekļuves rekvizītiem (piem., Instagram, Google, Facebook, u.c.), ja to nodrošina “Klusuma Skola”

 

2.4. Pēc pieteikuma anketas iesniegšanas Jums ir nepieciešams apmaksāt pakalpojumu tiešsaistē (izņemot attiecībā uz bezmaksas lekcijām), izmantojot maksājumu sistēmu Stripe, vai Paypal, vai izmantojot maksājumu platformu makecommerce.lv (Maksekeskus AS), veicot maksājumu Latvijas internetbankās Swedbank, SEB, Citadele vai Luminor. Nepieciešamības gadījumā, uz Jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīts priekšapmaksas rēķins. Apmaksājiet dalības maksu, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas konta numuru. Maksājuma uzdevumā norādiet rēķina numuru.

 

2.5. Atsevišķām mācību programmām "Klusuma Skola" piedāvā mācību saturu un sadarbību ar psaniedzējiem izmantojot attālināto mācību platformu https://mana.klusumaskola.lv/ (turpmāk - Attālināto mācību platforma) , kurā Lietotājs tiek reģistrēts pēc pieteikuma formas un apmaksas saņemšanas.

 

2.6. Norēķinu valūta vietnē ir eiro.

 

2.7. Pēc mācību programmas iegādes maksājuma apmaksas Lietotājs saņem apstiprinājumu un mācību programmai vai nodarbību piekļuvei nepieciešamo informāciju. 


2.8. Detalizēta informācija par mācību programmas vai nodarbības cenu, norises laiku, saturu un kārtību ir pieejama katra kursa aprakstā. Lietotājam ir pienākums iepazīties ar šo informāciju pirms kursa izvēles. “Klusuma Skolai” nav pienākuma sniegt atmaksu Lietotājam par kvalitatīvu kursu tikai tāpēc, ka kursa saturs neatbilst Lietotāja subjektīvai izpratnei un gaidām par saturu, jo informācija par saturu bija savlaicīgi pieejama.  

3. Piedāvājums uzņēmumiem

 

3.1. Saskaņā ar atsevišķu vienošanos ir iespēja noorganizēt arī juridisku personu darbinieku tiešsaistes apmācības kādā no mūsu kursiem. 

 

3.2. Šāds gadījumos, ciktāl vienošanās ar uzņēmumu nenosaka pretēji, ir piemērojami šie lietošanas noteikumi. 

 

4. Mācību programmu un nodarbību norise 

 

4.1. “Klusuma Skolas” mācību programmas un nodarbības notiek gan attālināti izmantojot Zoom un Attālināto mācību platformu, gan klātienē. Informācija par katras konkrētās mācību programmas un nodarbības norises veidu tiek norādīta to aprakstā. Attālināto mācību programmu dalībnieki saskaņā ar konkrētās programmas noteikumiem saņem piekļuvi materiāliem Attālināto mācību platformā. 

 

4.2. Video un audiomateriāli netiek sūtīti e-pastā, un tos nav iespējams lejuplādēt no Attālināto mācību platformas. Tomēr Jūs varat lejuplādēt izdales materiālus, darba lapas, metodiskos mācību planus un citus papildmateriālus, kā arī veikt savus lekciju pierakstus.

 

4.3. Kursa gaitā Lietotājam ir iespēja uzdot jautājumus kursa pasniedzējam un saņemt atbildes. 

 

4.4. “Klusuma Skolai” ir tiesības atcelt, pārcelt vai izmainīt lekciju vai kursu norises kārtību neparedzētu situāciju gadījumos. Par izmaiņām “Klusuma Skola”  nekavējoties informēs reģistrētos mācību programmas dalībniekus, nosūtot paziņojumu uz e-pastu.

 

5. Sertifikāta iegūšana par kursa apgūšanu

 

5.1. Atsevišķu mācību programmu, kuros tas īpaši norādīts, saņemsiet apliecinājumu par pedagogu profesionālās pilnveides programmas pabeigšanu, saskaņā ar konkrētās mācību programmas noteikumiem.

 

6. Intelektuālā īpašuma tiesības

 

6.1. Vietnes un attālināto mācību platformas saturs, tajā skaitā, grafika, redakcionālais un cita veida saturs, dati, formatējums, noformējumi, burtveidoli, grafiki, HTML, fotogrāfijas, mūzika, skaņas, attēli, programmatūra, videoklipi un cits saturs, kas Jums kā Lietotājam ir pieejams, izmantojot mūsu pakalpojumus, ir intelektuālā īpašuma objekts, ko aizsargā tiesību akti. 

 

6.2. Jūs nedrīkstat izmantot, tajā skaitā kopēt, pārveidot, atveidot, lejuplādēt, pārkonfigurēt u.tml. intelektuālā īpašuma objektu bez “Klusuma Skolas” iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Jebkura intelektuālā īpašuma objekta izmantošana bez iepriekšējas atļaujas ir aizliegta (izņemot tiesību aktos atļauto lietojumu).


7. “Klusuma Skolas” atbildības atruna


7.1. “Klusuma Skola” nav atbildīga par Platformas lietošanas ierobežojumiem vai šķēršļiem, kas radušies trešo personu dēļ, piemēram, interneta pieslēguma vai elektrības piegādes pārrāvuma dēļ, Jūsu izmantotās ierīces sabojāšanās gadījumā u.tml.

 

7.2. “Klusuma Skola” negarantē, ka Vietne un Attālināto mācību platforma darbosies bez kļūdām vai traucējumiem. “Klusuma Skola” veiks saprātīgus pasākumus, lai šādas kļūdas un traucējumus novērstu pēc iespējas ātrāk.

 

7.3. “Klusuma Skola” nav atbildīga par Vietnes vai Attālināto mācību platformas nesavietojamību ar Jūsu ierīcēm vai to programmatūru. Pirms pieteikšanās kursam pārliecinieties, vai Jūsu ierīce un tās izmantotā programma ir piemērota mūsu pakalpojumu izmantošanai. 

 

7.4. Ja lietotājs neievēro lietošanas noteikumus, lietotājam tiek pārtraukta pakalpojuma sniegšana un “Skolotājiem Zelt!” ir tiesības nekavējoties bez brīdinājuma pārtraukt piekļuvi pakalpojumam un/vai digitālajam saturam un neatmaksāt nevienu lietotāja samaksāto summu.

 

7.5. Gadījumos, ja tiek panākta vienošanās par maksājuma atgriešanu, atmaksājamā summa nevar būt lielāka par konkrētās lekcijas, mācību kursa vai cita Platformas satura iegādes summu.

 

8. Lietotāju drošība un tiesības

 

8.1. Atteikuma tiesības

 

8.1.1. Lietotājam ir tiesības atteikties no iegādātās mācību programmas 14 dienas no pieteikuma anketas aizpildīšanas un reģistrācijas apstiprinājuma saņemšanas dienas, ja konkrētā mācību programma uz kuru Lietotājs pieteicies vēl nav sākusies. 

 

8.1.2. Ja Lietotājs atsakās no iegādātās mācību programmas pirms konkrētās mācību programmas sākuma datuma, tad Lietotājam nav pienākums segt atlikušos maksājumus par mācību programmas iegādi.

 

8.1.3. Ja Lietotājs atsakās no iegādātās mācību programmas pēc konkrētās mācību programmas sākuma datuma, Lietotājam jāsedz mācību programmas iegādes izmaksas pilnībā.

 

8.2. “Klusuma Skola” rūpējas, lai Lietotāja lietotāja profils būtu drošs. Tomēr, ja Lietotājs konstatē, ka tā profilam ir notikusi nesankcionēta piekļuve, Lietotāja pienākums ir nekavējoties sazināties ar "Klusuma Skolu, rakstos uz klusumaskola@gmail.com

 

8.3. Lai uzzinātu par Jūsu datu drošību un apstrādi, lūdzu, skatiet mūsu privātuma politiku.

 

9. Strīdu risināšanas kārtība

 

9.1. Ja Jūs uzskatāt, ka esam snieguši lietošanas noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu, lūdzam vispirms nosūtīt mums argumentētu pretenziju uz e-pasta adresi  klusumaskola@gmail.com. Mēs izskatīsim Jūsu pretenziju un sniegsim atbildi 7 darba dienu laikā.

 

9.2. Ja Jūs nepiekrītat mūsu atbildei, Jūs varat vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai risinātu strīdu ārpustiesas kārtībā. Vairāk informācijas: https://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0

 

9.3. Lietošanas noteikumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu vai ārpustiesas kārtībā, tad strīdi ir risināmi Latvijas Republikas tiesās.