top of page

Mācību programmu, nodarbību iegādes un vietnes lietošanas noteikumi.

“Klusuma Skolas” interneta vietnes https://www.klusumaskola.lv/ īpašnieks un uzturētājs ir biedrība "Klusuma Skola", reģ. Nr.40008248666, juridiskā adrese Uliha iela 47-1, Liepāja, LV-3401. Ar mums iespējams sazināties, izmantojot e-pastu: info@klusumaskola.lv

“Klusuma Skola” ir reģistrēta pieaugušo neformālās izglītības iestāde (Mācību iestādes reģ.nr. 4380802258). 

Lai atvieglotu mūsu sadarbību, mūsuprāt svarīgākie šo noteikumu punkti kopsavilkumā:

  • “Klusuma Skolas” vietnē katras mācību programmas vai nodarbības aprakstā ir pieejama detalizēta informācija par konkrētā kursa saturu, cenu, norises laiku un kārtību. Aicinām rūpīgi iepazīties ar šo informāciju pirms kursa izvēles. “Klusuma Skolai” nav pienākuma atmaksāt maksu par kvalitatīvu kursu tikai tāpēc, ka kursa saturs neatbilst subjektīvai izpratnei un gaidām par saturu, jo informācija par kursa saturu ir pieejama savlaicīgi un katram ir iespēja uzdot jautājumus par konkrētu mācību programmu vai nodarbību pirms apmaksas (punkts 2.1).

  • “Klusuma Skolas” mācību programmas un nodarbības notiek klātienē vai attālināti, izmantojot platformu Zoom. Atsevišķām mācību programmām mēs piedāvājam mācību saturu un sadarbību ar pasniedzējiem, izmantojot mūsu izveidoto attālināto mācību platformu https://mana.klusumaskola.lv/ (turpmāk - Attālināto mācību platforma). Informācija par katras konkrētās mācību programmas un nodarbības norises veidu tiek norādīta tās aprakstā. Attālināto mācību programmu dalībnieki atbilstoši konkrētās programmas noteikumiem saņem piekļuvi materiāliem Attālināto mācību platformā (punkts 4.1).

  • Atteikuma tiesības. Jums ir tiesības atteikties no iegādātās mācību programmas, ja tā iegādāta nolūkam, kas nav saistīts ar Jūsu saimniecisko vai profesionālo darbību, 14 dienas no reģistrācijas apstiprinājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 3 dienas pirms mācību programmas vai nodarbības sākuma (punkts 8.1.1). Ja tiek izmantotas atteikuma tiesības norādītajā termiņā, mēs atmaksāsim par mācību programmu vai nodarbību veikto maksājumu (punkts 8.1.2). Mēs nevaram pieņemt atteikšanos no iegādātās mācību programmas vai nodarbības pēc punktā 8.1.1 norādītā termiņa. Mēs lūgsim veikt pilnu maksu par mācību programmu vai nodarbību arī tad, ja nepiedalīsieties kursā (punkts 8.1.3).

  • Ja uzskatāt, ka esat saņēmuši neatbilstošu pakalpojumu, lūdzam vispirms nosūtīt mums argumentētu pretenziju uz e-pasta adresi info@klusumaskola.lv - mēs izskatīsim Jūsu pretenziju un sniegsim atbildi 7 darba dienu laikā (punkts 9.1).

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Piekļūstot “Klusuma Skolas” vietnei (turpmāk – Vietne) un to izmantojot, Jūs piekrītat šiem noteikumiem (turpmāk – Noteikumi). Ja nepiekrītat kādam no lietošanas noteikumiem, tad lūdzam Jūs Vietni neizmantot.

1.2. Iespējams, mēs ik pa laikam grozīsim Noteikumus. Informāciju par Noteikumu izmaiņām ievietosim Vietnē. Ja pēc lietošanas noteikumu izmaiņām turpināsiet izmantot Vietni, mēs uzskatīsim, ka esat iepazinies, piekrītat grozījumiem un apņematies ievērot Noteikumus jaunā redakcijā. 
 
2. Kā iegādāties "Klusuma Skolas" mācību programmas un nodarbības?
 
2.1. “Klusuma Skolas” vietnē katras mācību programmas vai nodarbības aprakstā ir pieejama detalizēta informācija par konkrētā kursa saturu, cenu, norises laiku un kārtību. Aicinām rūpīgi iepazīties ar šo informāciju pirms kursa izvēles. “Klusuma Skolai” nav pienākuma atmaksāt maksu par kvalitatīvu kursu tikai tāpēc, ka kursa saturs neatbilst subjektīvai izpratnei un gaidām par saturu, jo informācija par kursa saturu ir pieejama savlaicīgi un katram ir iespēja uzdot jautājumus par konkrētu mācību programmu vai nodarbību pirms apmaksas.

2.2.    Mācību programmām un nodarbībām iespējams pieteikties, reģistrējoties un aizpildot pieteikuma anketu attiecīgajā Vietnes sadaļā atbilstoši tur norādītai kārtībai. 

2.3. Jūs varat reģistrēties mūsu Vietnē arī ar citu portālu piekļuves rekvizītiem (piem., Instagram, Google, Facebook, u.c.), ja “Klusuma Skola” to nodrošina.
 
2.4. Jums ir jānorāda patiesi dati par sevi - vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, kā arī cita informācija, kas nepieciešama sadarbībai iegādātās mācību programmas ietvaros. “Klusuma Skolai” ir tiesības bez brīdinājuma un paskaidrojumiem dzēst lietotāja profilu vai atsevišķus datus, ja netiek ievēroti šie lietošanas noteikumi vai tiek veiktas pretlikumīgas darbības. 

2.5. Pieteikuma anketas iesniegšana ir Jūsu apstiprinājums savlaicīgi veikt Vietnē norādīto maksu par mācību programmu vai nodarbību noteiktajā kārtībā (izņemot attiecībā uz bezmaksas lekcijām), kā arī ievērot konkrētā kursa izmantošanas nosacījumus. 

2.6. Maksājumu varat veikt tiešsaistē, izmantojot maksājumu sistēmu Stripe vai Paypal vai maksājumu platformu makecommerce.lv (Maksekeskus AS), pieslēdzoties no Swedbank, SEB, Citadele vai Luminor internetbankas. Ja nepieciešams, uz Jūsu norādīto e-pasta adresi nosūtīsim priekšapmaksas rēķinu. Lai atvieglotu mūsu sadarbību, lūdzam maksājuma uzdevumā norādīt rēķina numuru.
 
2.7. Norēķinu valūta ir eiro.
 
2.8. Pēc mācību programmas vai nodarbības apmaksas saņemsiet apstiprinājumu un mācību programmas vai nodarbības piekļuvei nepieciešamo informāciju.

3. Piedāvājums uzņēmumiem
 
3.1. Saskaņā ar atsevišķu vienošanos ir iespējams organizēt arī juridisku personu darbinieku tiešsaistes apmācības kādā no "Klusuma Skolas" kursiem. 
 
3.2. Šādos gadījumos, ciktāl vienošanās ar uzņēmumu nenosaka pretēji, ir piemērojami šie lietošanas noteikumi. 
 
4. Mācību programmu un nodarbību norise 
 
4.1. “Klusuma Skolas” mācību programmas un nodarbības notiek klātienē vai attālināti, izmantojot platformu Zoom. Atsevišķām mācību programmām mēs piedāvājam mācību saturu un sadarbību ar pasniedzējiem, izmantojot mūsu izveidoto attālināto mācību platformu https://mana.klusumaskola.lv/. Informācija par katras konkrētās mācību programmas un nodarbības norises veidu tiek norādīta tās aprakstā. Attālināto mācību programmu dalībnieki atbilstoši konkrētās programmas noteikumiem saņem piekļuvi materiāliem Attālināto mācību platformā. 
 
4.2. Video un audiomateriāli netiek sūtīti e-pastā un tos nav iespējams lejuplādēt no Attālināto mācību platformas. Tomēr varat lejuplādēt izdales materiālus, darba lapas, metodiskos mācību plānus un citus papildmateriālus, kā arī veikt savus lekciju pierakstus.
 
4.3. Kursa gaitā Jums ir iespēja uzdot jautājumus kursa pasniedzējam un saņemt atbildes. 
 
4.4. “Klusuma Skolai” ir tiesības atcelt, pārcelt vai izmainīt lekciju vai kursu norises kārtību neparedzētu situāciju gadījumos. Par izmaiņām nekavējoties informēsim reģistrētos mācību programmas vai nodarbības dalībniekus, nosūtot paziņojumu uz e-pastu.
 
5. Sertifikāta iegūšana par kursa apgūšanu
 
5.1. Pēc atsevišķu mācību programmu apguves, kur tas īpaši norādīts, saņemiet apliecinājumu par pedagogu profesionālās pilnveides programmas pabeigšanu, atbilstoši konkrētās mācību programmas noteikumiem.
 
6. Intelektuālā īpašuma tiesības
 
6.1. “Klusuma Skolai” vietnes un Attālināto mācību platformas saturs, tajā skaitā, grafika, redakcionālais un cita veida saturs, dati, formatējums, noformējumi, burtveidoli, grafiki, HTML, fotogrāfijas, mūzika, skaņas, attēli, programmatūra, videoklipi un cits saturs, kas kursa dalībniekam ir pieejams, ir intelektuālā īpašuma objekts, ko aizsargā tiesību akti. 
 
6.2. Jūs nedrīkstat izmantot, tajā skaitā kopēt, pārveidot, atveidot, lejuplādēt, pārkonfigurēt u.tml. intelektuālā īpašuma objektu bez “Klusuma Skolas” iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Jebkura intelektuālā īpašuma objekta izmantošana bez iepriekšējas atļaujas ir aizliegta (izņemot tiesību aktos atļauto lietojumu).7. “Klusuma Skolas” atbildības atruna7.1. “Klusuma Skola” nav atbildīga par Attālinātās mācību platformas lietošanas traucējumiem, ierobežojumiem vai šķēršļiem, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Jūsu iekārtās, Jūsu e-pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē u.tml.

7.2. “Klusuma Skola” nav atbildīga par Vietnes vai Attālināto mācību platformas nesavietojamību ar Jūsu ierīcēm vai to programmatūru. Pirms pieteikšanās kursam, aicinām pārliecināties, vai ierīce un tās izmantotā programmatūra ir piemērota “Klusuma Skolas” pakalpojumu izmantošanai. 
 
7.3. Mēs  nevaram garantēt, ka Vietne un Attālināto mācību platforma darbosies bez kļūdām vai traucējumiem. Taču veiksim saprātīgus pasākumus, lai šādas kļūdas un traucējumus novērstu pēc iespējas ātrāk.
 
7.4. Ja lietotājs neievēro lietošanas noteikumus, “Klusuma Skolas” un mācību programmu dalībnieku interesēs var nākties pārtraukt pakalpojuma sniegšanu šādam lietotājam. Šādā gadījumā “Klusuma Skolai” ir tiesības nekavējoties bez brīdinājuma pārtraukt piekļuvi pakalpojumam un/vai digitālajam saturam, neatmaksājot mācību programmas vai nodarbības maksu.
 
8. Lietotāju drošība un tiesības
 
8.1. Atteikuma tiesības
 
8.1.1. Jums ir tiesības atteikties no iegādātās mācību programmas, ja tā iegādāta nolūkam, kas nav saistīts ar Jūsu saimniecisko vai profesionālo darbību, 14 dienas no reģistrācijas apstiprinājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 3 dienas pirms mācību programmas vai nodarbības sākuma. 
 
8.1.2. Ja tiek izmantotas atteikuma tiesības punktā 8.1.1 norādītajā termiņā, mēs atmaksāsim par mācību programmu vai nodarbību veikto maksājumu un Jums nebūs pienākuma segt atlikušos maksājumus par mācību programmas vai nodarbības iegādi. Atmaksājamā summa nevar būt lielāka par konkrētās mācību programmas, nodarbības vai cita Attālināto mācību platformas satura iegādes summu.

8.1.3. Mēs nevaram pieņemt atteikšanos no iegādātās mācību programmas vai nodarbības pēc punktā 8.1.1 norādītā termiņa. Mēs lūgsim veikt pilnu maksu par mācību programmu vai nodarbību arī tad, ja nepiedalīsieties kursā.
 
8.2. “Klusuma Skola” rūpējas, lai Jūsu profils mūsu vietnē būtu drošs. Tomēr, ja konstatējat, ka Jūsu profilam ir notikusi nesankcionēta piekļuve, lūdzam nekavējoties sazināties ar "Klusuma Skolu”, rakstot uz klusumaskola@gmail.com.
 
8.3. Lai uzzinātu par Jūsu datu drošību un apstrādi, lūdzu, skatiet mūsu Vietnes privātuma politiku.
 
9. Strīdu risināšanas kārtība
 
9.1. Ja uzskatāt, ka esat saņēmuši neatbilstošu pakalpojumu, lūdzam vispirms nosūtīt mums argumentētu pretenziju uz e-pasta adresi klusumaskola@gmail.com. Mēs izskatīsim Jūsu pretenziju un sniegsim atbildi 7 darba dienu laikā.
 
9.2. Ja nepiekrītat mūsu atbildei, Jūs varat vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai risinātu strīdu ārpustiesas kārtībā. Vairāk informācijas: https://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0
 
9.3. Ja strīdu nebūs iespējams atrisināt pārrunu vai ārpustiesas kārtībā, tas izšķirams Latvijas Republikas tiesās. Šiem noteikumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti, tai skaitā arī jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos.

 

bottom of page