top of page
DGR_7576.jpg

Apzinātības nodarbības skolā

Apzinātības un meditācijas nodarbības

7 līdz 11 gadus veciem bērniem. 

Apzinātības nodarbības

7 līdz 11 gadus veciem bērniem. 

Programmas apraksts

Apzinātība un vērīga attieksme pret apkārt notiekošo un sevi ir pamats kā emocionālajai inteliģencei, tā arī spējai vadīt savu uzmanību.

Spēja koncentrēties, iedziļināties, vadīt savu uzmanību ir ļoti būtiska, lai mūsu bērni būtu sekmīgi gan mācībās, gan vēlāk, kļūstot pieaugušiem.

Taču vai mēs esam viņiem kādreiz paskaidrojuši, kā to darīt? Kā spēt būt uzmanīgiem, vērīgiem un pacietīgiem, kad apkārtējā pasaule kļūst arvien ātrāka, skaļāka, nepacietīgāka?
Kā trenēt savu uzmanību, neaizdomāties, neaizsapņoties, bet būt pilnībā klātesošiem tajā, ko darām? Vai esam iedevuši kādu metodi vai instrumentu, kas ļautu labāk koncentrēties un saglabāt mieru un spēju neapjukt un saglabāt fokusu stresā un satraukumos?

Apzinātības un meditācijas nodarbībās caur spēlēm un aizraujošiem vingrinājumiem kopā ar bērniem dodamies klusumā, aicinot būt apzinātiem, redzēt, pamanīt, sajust, būt pilnībā klātesošiem.

 

Šajās nodarbībās pēc "Mindful Schools" metodikas bērni pieredz īpaši vecuma posmam piemērotas prakses un sarunas par viņu ikdienas izaicinājumiem kā arī apgūst atbalstošas apzinātības prakses. Nodarbībās integrēti vingrinājumi no "Apzinātības spēļu kartītēm".

Nodarbību programmas uzdevumi:

- apgūt apzinātības treniņu kā instrumentu visai dzīvei, lai pilnveidotu spēju fokusēties, vadīt savu uzmanību, kā arī sajust un iepazīt sevi;
- uzzināt par elpu un tās izmantošanu uzmanības vadīšanā un stresa mazināšanā;
- pamanīt savas domas un iepazīt tās;
- iemācīties labāk sajust un pieredzēt savu ķermeni.
- uzzināt par veidiem, kā tikt galā ar satraukumiem un stresu.

Lasīt vairāk

Nodarbību tēmas

- Ievads. Apzināts ķermenis un klausīšanās

- Elpas apzināšanās. Sava enkura meklēšana

- Sirds apzinātība. Dāsnums

- Domu apzinātība

- Apzināta skatīšanās

- Sirds apzinātība. Laipnība un rūpes par biedriem

- Emocijas un telpas veidošana starp emocijām un reakciju

- Lēna un vērīga kustība

- Ķermeņa apzinātība

- Pateicība - ieraudzīt labo savā dzīvē

- Apzināta iešana

Apzināta ēšana

- Apzinātības spēles

Nodarbību cikla mērķis

Nodarbību mērķi ir attīstīt bērnos empātiju, spēju emocionāli pašregulēties un noturību pret stresu, kā arī spēju vadīt savu uzmanību.
Apgūt apzinātības vingrinājumus jeb prakses kā instrumentu visai dzīvei, lai pilnveidotu spēju fokusēties, vadīt savu uzmanību, kā arī sajust un iepazīt sevi. Uzzināt par emocijām un kā tās atspoguļojas ķermenī, kā arī atšķirību starp emociju un reakciju uz to. Uzzināt par veidiem, kā tikt galā ar satraukumiem un stresu. Izmēģināt un pieredzēt gan apzinātu, vērīgu klausīšanos, gan skatīšanos. Uzzināt par elpu un tās izmantošanu uzmanības vadīšanā un stresa mazināšanā. Pamanīt savas domas un iepazīt tās. Iemācīties labāk sajust un pieredzēt savu ķermeni.
 
Nodarbībās tiek veidota dienasgrāmata – darba lapu kolekcija un pieredzes dokumentācija.

Informācija par norisi

Programmas īstenošanai ir iespējamas divas formas:
- klasē, saskaņā ar klases audzinātāju 1, 2 vai 4 reizes mēnesī klases stundas laikā. Mācību klasē kopā ar audzinātāju, lai starplaikos varētu vingrinājumus iekļaut ikdienā;
- ārpusstundu interešu izglītības pulciņš, līdz 15 bērnu grupā - atsevišķā telpā, ar mazliet paplašinātu nodarbības gaitu.

Informācija par norisi

Programmas īstenošanai ir iespējamas divas formas:
- klasē, saskaņā ar klases audzinātāju 1, 2 vai 4 reizes mēnesī klases stundas laikā. Mācību klasē kopā ar audzinātāju, lai starplaikos varētu vingrinājumus iekļaut ikdienā;
- ārpusstundu interešu izglītības pulciņš, līdz 15 bērnu grupā - atsevišķā telpā, ar mazliet paplašinātu nodarbības gaitu.

Nodarbību skaits: 8-16 nodarbību cikls.


Atgriezeniskā saite: vizuālā dienasgrāmata – "Apzinātības žurnāls", kas ir refleksiju pieredzes apkopojums, darba lapu kolekcija un grupas radošo darbu fotodokumentācija.

Nodrošinājums: ar nepieciešamajiem materiāliem, tajā skaitā paklājiņiem darbam uz grīdas, materiāliem radošajiem uzdevumiem, darba lapām un citām lietām, nodrošina Klusuma skola.

Nodarbību izmaksas:
- darbs ar visu klasi - 120,00 EUR par vienu nodarbību;
- interešu izglītības pulciņš - 8,00 eur par bērnu par vienu nodarbību, minimālais skaits grupā 10 bērni.

Apzinātības skolotāji

Inese.jpeg

Inese Strante

fullsizeoutput_ad19.jpeg

Edīte Putniņa

Ivo.jpeg

Ivo Strante

IMGP3869_edited.jpg

Lita Mežavilka

bottom of page