top of page
DGR_7576.jpg

Apzinātība jūsu skolā

Apzinātības un sociāli emocionālo prasmju nodarbības bērniem skolās un pirmsskolās.
Semināri un atbalsts skolotājiem apzinātības stratēģiju izmantošanā.

Piedāvājam

- vadīt apzinātības nodarbības bērniem mācību iestādē;

- veidot profesionālās pilnveides programmu mācību iestādes pedagogiem, kā arī sniegt atbalstu apzinātības metožu izmantošanā.

Kā veidotas nodarbības?

Apzinātības nodarbības ir veidotas ar mērķi attīstīt spēju emocionāli pašregulēties;
- audzināt bērnos empātiju;
- attīstīt noturību pret stresu;

- vadīt savu uzmanību.

Kādi ir nodarbību programmas uzdevumi?

- apgūt apzinātības treniņu kā instrumentu visai dzīvei, lai pilnveidotu spēju fokusēties, vadīt savu uzmanību, kā arī sajust un iepazīt sevi;
- uzzināt par elpu un tās izmantošanu uzmanības vadīšanā un stresa mazināšanā;
- pamanīt savas domas un iepazīt tās;
- iemācīties labāk sajust un pieredzēt savu ķermeni;
- uzzināt par veidiem, kā tikt galā ar satraukumiem un stresu.

Kā programma tiek īstenota?

Programmas īstenošanai ir iespējamas divas formas:

- klasē, saskaņā ar klases audzinātāju 1 vai 2 reizes mēnesī klases stundas laikā. Mācību klasē kopā ar audzinātāju, lai starplaikos varētu vingrinājumus iekļaut ikdienā;
- ārpusstundu interešu izglītības pulciņš, līdz 15 bērnu grupā - atsevišķā telpā, ar mazliet paplašinātu nodarbības gaitu.

 

Nodarbību skaits: 8-16 nodarbību cikls.

Atgriezeniskā saite: vizuālā dienasgrāmata – "Apzinātības žurnāls", kas ir refleksiju pieredzes apkopojums, darba lapu kolekcija un grupas radošo darbu fotodokumentācija.

 

Izglītības joma: pašizziņa, garīgā un emocionālā inteliģence.

Nodrošinājums: ar nepieciešamajiem materiāliem, tajā skaitā paklājiņiem darbam uz grīdas, materiāliem radošajiem uzdevumiem, darba lapām un citām lietām, nodrošina Klusuma skola.

Nodarbības vada: Klusuma skolas skolotāji

Lai uzzinātu vairāk par iespējām un sarunātu tikšanos, lūdzu sazinieties ar Inese Strante, 29431569, klusumaskola@gmail.com

69407.png

Dalīties:

whatsapp.png
facebookMess.png
bottom of page