top of page
DGR_7576.jpg

Apzinātība jūsu skolā

Apzinātības un sociāli emocionālo prasmju nodarbības bērniem skolās un pirmsskolās.
Semināri un atbalsts skolotājiem apzinātības stratēģiju izmantošanā.

Piedāvājam

- vadīt apzinātības nodarbības bērniem mācību iestādē;

- veidot profesionālās pilnveides programmu mācību iestādes pedagogiem, kā arī sniegt atbalstu apzinātības metožu izmantošanā.

Kā veidotas nodarbības?

Apzinātības nodarbības ir veidotas ar mērķi attīstīt spēju emocionāli pašregulēties;
- audzināt bērnos empātiju;
- attīstīt noturību pret stresu;

- vadīt savu uzmanību.

Kādi ir nodarbību programmas uzdevumi?

- apgūt apzinātības treniņu kā instrumentu visai dzīvei, lai pilnveidotu spēju fokusēties, vadīt savu uzmanību, kā arī sajust un iepazīt sevi;
- uzzināt par elpu un tās izmantošanu uzmanības vadīšanā un stresa mazināšanā;
- pamanīt savas domas un iepazīt tās;
- iemācīties labāk sajust un pieredzēt savu ķermeni;
- uzzināt par veidiem, kā tikt galā ar satraukumiem un stresu.

Kā programma tiek īstenota?

Programmas īstenošanai ir iespējamas divas formas:

- klasē, saskaņā ar klases audzinātāju 1 vai 2 reizes mēnesī klases stundas laikā. Mācību klasē kopā ar audzinātāju, lai starplaikos varētu vingrinājumus iekļaut ikdienā;
- ārpusstundu interešu izglītības pulciņš, līdz 15 bērnu grupā - atsevišķā telpā, ar mazliet paplašinātu nodarbības gaitu.

 

Nodarbību skaits: 8-16 nodarbību cikls.

Atgriezeniskā saite: vizuālā dienasgrāmata – "Apzinātības žurnāls", kas ir refleksiju pieredzes apkopojums, darba lapu kolekcija un grupas radošo darbu fotodokumentācija.

 

Izglītības joma: pašizziņa, garīgā un emocionālā inteliģence.

Nodrošinājums: ar nepieciešamajiem materiāliem, tajā skaitā paklājiņiem darbam uz grīdas, materiāliem radošajiem uzdevumiem, darba lapām un citām lietām, nodrošina Klusuma skola.

Nodarbības vada: Klusuma skolas skolotāji

Lai uzzinātu vairāk par iespējām un sarunātu tikšanos, lūdzu sazinieties ar Inese Strante, 29431569, klusumaskola@gmail.com

69407.png

Dalīties:

whatsapp.png
facebookMess.png
IMG_5444_edited.jpg

Rīgas V.Zālīša sākumskolas 3. klases audzinātāja

Mūsdienu strauji mainīgajā, impulsiem piepildītajā ikdienā ir ļoti viegli aizmirsties. Klusuma skolas programma dod lieliskus rīkus, kā palīdzēt sev apstāties un paskatīties uz pasauli caur savām maņām un sajūtām. Pieredze programmā sniedz iespēju ne tikai ieklausīties sevī pašā, bet pasaulē kopumā. Šīs paaudzes bērni ir auguši ļoti sarežģītos apstākļos, kuros ir tik daudz kairinājumu, trauksmes, steigas un izaicinājumu, tieši tāpēc Klusuma skolas programma var palīdzēt pamanīt dažādas bērnu vajadzības, kuras ikdienas darbā skolā būtu grūti ieraudzīt. Vingrinājumi, spēles un metodes, kuras piedāvā šī programma ir viegli integrējamas ikdienas darbā, tās neprasa ne daudz pūļu ne laika. Izmantojot iegūtās prasmes man kā skolotājai ir iespēja palīdzēt, taču pats galvenais - bērniem pašiem ir iespēja sev palīdzēt!

Rīgas 49. vidusskolas 8. klases audzinātāja

Es jutos apgarota, laimīga, piepildīta. Tas starojums un mīlestība, kas nāca no jums ir dievišķa enerģija. Jutos gaišuma piepildīta, ieinteresēta jau no pirmās minūtes. Nodibināju saikni ar sevi, sajutu sevi, iepazinu sevi, un, kas ir ļoti svarīgi, iepazinu savus skolēnus. Miers, miers, miers. Šīs nodarbības mūsu trauksmainajā ikdienā ienesa ārpasaulīgu mieru un harmoniju. Tas bija ceļš, kuru novēlu ikvienam piedzīvot. Tas radīja prieku. Šķiet, dvēsele gavilēja, izbaudot piedzīvoto!

Domāju, ka šo programmu vajadzētu popularizēt, lai zina skolotāji, ka ir iespēja arī ko šādu apgūt. Iespējams, ir jādodas vēl plašāk: izglītības ministrijas virzienā, jo esmu pārliecināta, ka tas ir nepieciešams ikvienam skolēnam un jo ātrāk, jo labāk!

bottom of page