top of page
IMG_5440.JPG

APZINĀTĪBA UN TĀS PASNIEGŠANA UN IZMANTOŠANAS METODES MĀCĪBU IESTĀDĒ
PROGRAMMA TIEK ĪSTENOTA ATTĀLINĀTI

Pedagogu profesionālās pilnveides programma,
saskaņojums Nr. RIMC-22-208

Šobrīd iespējams reģistrēties uz kursu, kas sāksies 2024. gada janvārī.

Programmas apraksts

Šis ir deviņu mēnešu profesionālās pilnveides kurss pedagogiem. Kursā tiek apgūta pasaulē populārākā apzinātības pasniegšanas metodika bērniem un pusaudžiem – Mindful Schools (ASV) izstrādātais “Mindfulness Curriculum” nodarbību plāns un metodes.

Šajās metodēs ir integrēti Montesori pedagoģijā sakņoti klusuma vingrinājumi.

Ja vēlaties piedalīties

1. Reģistrējies kursam, aizpildot pieteikuma anketu.

2. Apmaksājiet pirmo dalības maksājumu. (Informāciju par to saņemsiet uz e-pastu pēc reģistrācijas)

3. Jūs tiksiet iekļauti mācību grupā un savlaicīgi saņemsiet visu informāciju par pirmo semināru.

4. Pabeidzot kursu, saņemsiet profesionālās pilnveides kursa sertifikātu (72 stundas). 

5. Apliecību saņem dalībnieki, kuri ir apmeklējuši vismaz 80% apmācību un izpildījuši visas saistības.

6. Kursa rezultātā jūsu rīcībā būs nodarbību plāns ar 16 tēmām (par ķermeni, elpas nozīmi, emocijām, domu pamanīšanu, sirdsapzinātību, dāsnumu, pateicību u.c.) 

Kā notiks mācības

1. Programma ir sadalīta 9 moduļos, no kuriem katrs tiks īstenots vienu mēnesi. Moduļa apguve ietvers iepazīšanos ar audio, video  un citiem materiāliem, kas atrodas platformā. Moduļus dalībnieks apgūst sev piemērotā laikā mēneša ietvarā.

2. Pusotras stundas ilga tiešsaistes (Zoom) tikšanās reizi mēnesī mazās studiju grupās. Tas nozīmē, ka dalībniekiem, uzsākot mācību programmu, tiks piedāvāti vairāki laiki un dienas, kad jāsatiekas ar pasniedzējiem un mācību grupas biedriem, lai pārrunātu moduļos apskatītās tēmas, kā arī pieredzi, praktizējot apzinātības vingrinājumus ar bērniem.

3. Ikmēneša tiešsaistes prakses zvans. Pusotru stundu gara tiešsaistes (Zoom) tikšanās, kurā grupā kopīgi praktizējam kādu konkrētu apzinātības praksi un meditāciju.

4. Programmā paredzētas arī trīs pilnas dienas semināri Zoom tiešsaistē.
 

Tiešsaistes semināru datumi 2024. gadā

Starta seminārs  - 27. janvāris

Kontemplācijas diena  - 12. jūnijs  (pārcelta no 6. jūnija uz 12. jūniju)

Noslēguma seminārs  - 2. novembris

Tiešsaistes prakses nodarbības līdz 90 min.

2024. gada 8. februāris, 7. marts, 4. aprīlis, 9. maijs, 15. augusts, 12. septembris, 10. oktobris

Mazo grupu prakses nodarbības līdz 90 min. notiks katru mēnesi. Uzsākot mācības tiks piedāvātas iespējamās dienas un laiki no kuriem būs iespējams izvēlēties sev ērtāko.

Finansējums

Mācības tiek finansētas no izglītojamo līdzekļiem. 

Mācību maksa par 9 moduļu  programmu: 880.00 EUR.

Maksājumus iespējams veikt pa daļām: 

1. Reģistrējoties, bet ne ātrāk par 11.11.2023. – EUR 220.00

2. Līdz 17.02.2024. – EUR 220.00

3. Līdz 8.04. 2024. - EUR 220.00

4. Līdz 08.06.2024. – EUR 220.00

Programmas vadītāji 

Ivo Strante, Apzinātības skolotājs, “Mindful Schools Certification program”, Mindful Educator Essentials sertifikāts (Mindful Schools, ASV)  diplomēts kontemplācijas/meditācijas skolotājs (Lassalle Kontemplationsschule Via integralis, Šveice), Maģistra programma “Dažādības pedagoģiskie risinājumi” Latvijas Universitāte. 


Inese Strante, Montesori pedagoģe,  diplomēta kontemplācijas/meditācijas skolotāja (Lassalle Kontemplationsschule Via integralis, Šveice). Darba "Apzinātības spēļu kartītes", Zvaigzne ABC 2023.  autore. 

 

Programmas organizators

“Klusuma skolas” pieaugušo neformālās izglītības iestāde (Mācību iestādes reģ.nr. 4380802258)

 

Programmas satura apraksts

Vissvarīgākais pedagoģijā ir spēja iemiesot to, ko mācām un sagaidām no bērniem. Ja vēlamies, lai bērni būtu uzmanīgi un vērīgi, vispirms pašiem jātiecas tādiem kļūt. Ja sagaidām no bērniem nobriedušākas reakcijas uz emocijām, pašiem jākļūst emocionāli stabilākiem.

Mācot bērnus norimt un apzināties sevi, savas domas, emocijas, ķermeņa sajūtas, mums pašiem jāmācās izturēt klusumu, spēt sastapt un būt kopā tikai ar sevi. Tādēļ šajā kursā dosimies kopīgā ceļojumā pretī sev – klusumā meklēsim savu īpašo ceļu, kā kļūt par Skolotāju. Izzināsim apzinātības nozīmi savā dzīvē, meklēsim savu “ēnu”, atklāsim dziļumievainojumus, iedziļināsimies evolucionārajā psiholoģijā un pētīsim “deviņus dvēseles uzdevumus”.

Praktizēsim klusumu un meditāciju.

Moduļu tēmas

1. modulis

Lekcija: Ievads. Apzinātība. Apzināta pieaugušā loma bērna garīgajā attīstībā.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Apzinātība: apzināts ķermenis, klausīšanās.

Prakse: Meditācija 

2. modulis

Lekcija: Apziņas attīstība. Kens Vilbers, AQAL karte.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Elpa, sava pamata atrašana.

Sirdsapzinātība: labo domu sūtīšana.

Prakse: Meditācija 

 

3. modulis

Lekcija: “Ēna” un darbs ar to. Dziļumievainojumi.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Ķermeņa apzināšanās.

Apzināta elpa – šī mirkļa enkurs.

Prakse: Meditācija 

 

4. modulis

Lekcija: Evolucionārā psiholoģija. Kaislības un dziņas. “Deviņi dvēseles uzdevumi”.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Sirdsapzinātība: dāsnums.

Apzinātība: domas.

Prakse: Meditācija 

 

5. modulis

Lekcija: Audzināšana bērnu smadzeņu attīstības kontekstā. Dr. Daniels J. Sīgels.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Apzinātība: apzināta skatīšanās, vērošana.

Sirdsapzinātība: laipnība un rūpes par citiem.

Prakse: Meditācija 

 

6. modulis

Kontemplācijas diena 

 

7. modulis

Lekcija:  Darbs ar bērniem dažādās vecuma grupās.

Darbs ar pretestību. Formāla/neformāla apzinātības prakse. 

10 komunikācijas principi klasē

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Emocijas. Telpa starp emociju un reakciju uz to.

Lēna, apzināta kustība.

Prakse: Meditācija 

 

8. modulis

Lekcija: Praktisks seminārs.

Praktiskie vingrinājumi bērniem: Sirdsapzinātība: pateicība, fokuss uz labo.

Apzināta iešana. Meditācija ejot. 

Apzinātība bērnu ikdienā. Apzināta ēšana.

Apzinātības spēles un rotaļas.

Prakse: Meditācija 

 

9. modulis

Noslēguma prezentācijas. Izlaidums.

Pabeidzot kursu, dalībnieks saņem Klusuma skolas apliecību. Dalībnieks iegūs konkrētu nodarbību plānu ar 16 tēmām (par ķermeni, elpas nozīmi, emocijām, domu pamanīšanu, sirdsapzinātību, dāsnumu, pateicību u.c.) , darba lapas, daudz un dažādus apzinātības vingrinājumus. 

Lasīt vairāk

Dalīties:

69407.png
whatsapp.png
facebookMess.png
IMGP3869_edited.jpg

Lita Mežavilka
Attālinātās pedagogu programmas dalībniece

Dažādu apstākļu sakritībā, uzsāku macības Klusuma skolas attālinātajā kursā - un ik mirkli esmu pateicīga sev, Ivo, Inesei  par šo lielisko, neatkārtojamo iespēju. 

 

Savā izziņas ceļā, Klusumas skolas ietvaros, ieguvu jaunu skatu par apzinātības konceptu, uzzināju dažādus ļoti vērtīgus tēmas autorus un viņu ieguldīto darbu, lai pasaulei sniegtu arvien niansētāku ieskatu apzinātībā. 

 

Neatsverams ieguvums bija izveidotā apzinātības pasniegšanas metodika pedagoģijas nolūkiem. Saturs ir interesanti izveidots un viegli uztverams (kā arī viegli pielietojams). 

 

Kursa laikā es jutos ļoti ieinteresēta visos procesos un ar prieku pildīju sagatavošanās darbus. Liels ieguvums ir arī kopiena/ cilvēki, kurus iepazinu mācību procesā. Pat tas, ka tikāmies pārsvarā attālināti - ar daļu no studentēm ļoti satuvinājāmies un turpinām tikies gan klātienē, gan tiešsaistē, lai dalītos ar aktuālo, turpinātu praktizēt apzinātībuc caur dažādām praksēm. 

 

Kursa norise bija ļoti prasmīgi organizēta. Tas bija liels guvums, ka ar visu mācību materiālu varēja iepazīties nesteidzīgi, sev vēlamā laikā, zinot katra moduļa pabeigšanas laiku. Svētdienas ik mēnesi bija ļoti gaidītas dienas, kad atvērās nākošie moduļi. 

 

Kopumā - iegūtās zināšanas un kopā pavadītais laiks ir sniedzis man daudz plašāku skatu uz to, kā dzīvot piepildītāk un kā sniegt pasaulei vērtību caur saviem darbiem. Dzīve man ir sniegusi interesantas iespējas, lai pielietotu kursā iegūto vērtību, kā arī esmu daudz pārliecinātāka radīt šādas iespējas pati arī turpmāk.  

bottom of page