top of page

Interešu izglītības pulciņš “Mindfulness club”.

2019. g.

septembris

Interešu izglītības pulciņš, pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem. 2 grupas katrā līdz 15 bērniem.

Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā kopš 2019 gada. Saturā ietvertas visas apzinātības tēmas un izvērstas katram vecumam atbilstošā veidā. Galvenā darba metode ir radoša darbnīca, praktiski eksperimenti. Tiek veidota vizuāla dienasgrāmata – darba lapu kolekcija un grupas radošo darbu fotodokumentācija.

Žila Verna Rīgas franču skola. Patversmes iela 20. Rīga.

bottom of page