top of page

Profesionālās pilnveides programma “Emocionāli inteliģenta bērna audzināšana”.

2019. g.

aprīlis

2019. g.

aprīlis

Programma saskaņota: 27.03.2019. Nr. RIMC-19-073
Programmas apguves kopējais apjoms: 6 stundas (A)
Saturs:
1. Tipiskās emocionālās audzināšanas kļūdas. Emocijas noliedzoša, emocijas nosodoša un lutinoša audzināšana.
2. Emocionālās līdzgaitniecības metodes. Emocionāli pilnveidojoša audzināšana.
3. Apzinātības prakse. Emociju apzinātība un tās saistība ar emocionālo audzināšanu.

LU akadēmiskais centrs, Jelgavas iela 1, Rīga. 30 dalībnieku grupa.

bottom of page